PZBTransakcja przyjęcia bezpośredniego zapisująca kontrahenta z którym powiązane jest przyjęcie. Magazynier po odfiltrowaniu i wyborze kontrahenta skanuje asortyment. Zostaje poinformowany o jednostkach miary w których liczony jest dany towar, następnie może wprowadzić ilość oraz docelowe miejsce składowania. Po tym kroku możliwe jest zamknięcie dokumentu bądź przyjmowanie kolejnego asortymentu.