Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_SK przeznaczona jest do przyjęcia towaru na strefę składowania. Po uruchomieniu transakcji użytkownik wybiera jedno z dostępnych dla niego zleceń. W kolejnym kroku magazynier skanuje kod asortymentu. System sprawdza czy dany towar znajduje się na wybranym zleceniu, jeśli wynik testu jest pozytywny, wyświetlone zostają dostępne informacje o towarze, które mogą zostać uzupełnione przez magazyniera. Po dodaniu pozycji użytkownik ma możliwość dodania kolejnego asortymentu do palety bądź zamknięcia aktualnej palety i nadania jej lokalizacji.Drugie okno transakcji ESM_ZL_SK Okno transakcji ESM_ZL_SK