ESM_ZL_P

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_P przeznaczona jest do zmiany lokalizacji palety. Użytkownik skanuje lokalizację początkową palety, następnie system sprawdza czy we wskazanej lokalizacji znajduje się więcej niż jedna paleta, jeśli tak, użytkownik zostaje poproszony o zeskanowanie kodu dowolnego kartonu z pożądanej palety. W kolejnym kroku magazynier wskazuje lokalizację docelową zatwierdzając tym samym przeniesienie. Okno transakcji ESM_ZL_P