ESM_ZL_A

Transakcja oznaczona kodem ESM_ZL_A przeznaczona jest do zmiany lokalizacji asortymentu. Użytkownik skanuje w kolejności: lokalizację źródłową, kod asortymentu oraz palety z której pobiera towar. Po podaniu danych, wyświetlona zostaje informacja o towarze, następnie na kolejnym ekranie magazynier może modyfikować ilość towaru, który ma zostać przeniesiony. W kolejnym kroku użytkownik wskazuje, poprzez zeskanowanie kodu, lokalizację oraz paletę docelową oraz dokonuje przeniesienia asortymentu.Okno tansakcji ESM_ZL_A Drugie okno transakcji ESM_ZL_A