Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SZ przeznaczona jest do wydania towaru ze strefy zbiórki. Użytkownik wybiera jeden z dostępnych dla niego dokumentów, następnie podaje numer nowego kartonu i zostaje poinformowany o lokalizacji do której powinien się udać. Po potwierdzeniu poprawności lokalizacji na kolejnym ekranie wyświetlone zostają informacje o towarze oraz przeprowadzona jest weryfikacja zgodności numeru wybranej palety oraz kodu asortymentu. Przed zatwierdzeniem transakcji można edytować ilość towaru.Okno transakcji ESM_WZ_SZ Drugie okno transakcji ESM_WZ_SZ Trzecie okno transakcji ESM_WZ_SZ