Transakcja oznaczona kodem ESM_WZ_SS przeznaczona jest do wydania towaru ze strefy składowania – użytkownik wybiera jedno z dostępnych dla siebie zleceń wydania towaru, po czym otrzymuje informacje o lokalizacji z której należy pobrać towar. Kiedy lokalizacja zostanie potwierdzona użytkownik zostanie poinformowany o numerze palety, nazwie oraz  indeksie towaru. Po wybraniu odpowiedniej palety, aplikacja wskaże ilość z dokumentu. Wartość ta może zostać zmodyfikowana przez magazyniera. Zrzut ekranu ESM_WZ_SS Ekran transakcji ESM_WZ_SS