Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów magazynowych i wprowadzania informacji do arkusza spisu z natury. Formularz wymaga wskazania numeru arkusza spisu z natury jaki ma być obsługiwany. Skanując numery partii potwierdza się długość danej sztuki. Specyfikacją tego rozwiązania jest ewidencja ilościowa sztuk rolek, oraz długości materiału nawiniętego na daną rolkę. Każda rolka oznacza ilość sztuk 1 o unikalnym numerze seryjnym (jeden numer partii dla każdej rolki oddzielnie).

terminal