Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia – magazynier otrzymuje listę odpowiednio przefiltrowanych oraz uszeregowanych zamówień do realizacji. Po wyborze zlecenia system sprawdza które pozycje są możliwe do realizacji – ich stan magazynowy jest wyższy lub równy temu ze zlecenia a następnie kolejno według obranej trasy wyznacza kolejne punkty zbiórki towaru do wydania. Każda zbiórka potwierdzana jest lokalizacją kodem asortymentu oraz ilością. Po zebraniu wszystkich pozycji system sprawdza czy zlecenie zostało zrealizowane w całości oraz zapisuje stosowną informację do bazy.

wzz