Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując jej wartość z podłączonej i skonfigurowanej wagi firmy OHAUS. Ważenie palety dla dokumentów przyjęcia lub wydania odbywa się poprzez podanie numery dokumentu.

 

PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Okno dokumentu przyjęcia Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisan...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać fi...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówie...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych ). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie is...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie wewnętrzne pozwala na tworzenie wydań wewnętrznych terminalem. Należy wybrać firmę, następnie...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Zmiana lokalizacji pozwala na tworzenie zmian lokalizacji magazynowych terminalem. Należy zeskanować kod k...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji. Pozycje na liście zawierają numer zlecenia, datę utworzenia i oraz ikony informujące o tym, że zdanie jest przypisane do zalogowanego użytkownika oraz o wysokim priorytecie. Num...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Rejestracja czasu pracy automatycznie rejestruje rozpoczęcie czasu pracy terminala, w celu zakończenia prac...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Inwentaryzacja magazynu pozwala na uzupełnianie ilości asortymentu w bilansie otwarcia podczas uruc...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji. Po wyświetleniu okna należy zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wpisać adres ręcznie, co pozwoli na wyświetlenie wszystkich znajdujących się na l...
Android WMS składanie zamówień

Android WMS składanie zamówień

Składanie zamówienia przez punkt handlowy pozwala na dodawanie terminalem Android pozycji asortymentowych do koszyka zamówień poprzez skanowanie kodu kreskowego opakowań. Okno wyświetla koszyk zamówień wraz z ikoną plusa w prawym-dolnym rogu, odpowiedz...
AMI_ZL_K

AMI_ZL_K

Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji kartonu. Magazynier wczytuje kod palety źródłowej, system sprawdza czy na podanej palecie znajduje się różny asortyment, w razie konieczności użytkownik wczytuje kod asortymentu / karto...
AW_WZ_Z

AW_WZ_Z

Transakcja wydania towaru na podstawie zlecenia - magazynier otrzymuje listę odpowiednio przefiltrowanych oraz uszeregowanych zamówień do realizacji. Po wyborze zlecenia system sprawdza które pozycje są możliwe do realizacji - ich stan magazynowy jest ...
CCL_IN

CCL_IN

Transakcja oznaczona kodem CCL_IN przeznaczona jest to rejestracji stanów magazynowych i wprowadzania informacji do arkusza spisu z natury. Formularz wymaga wskazania numeru arkusza spisu z natury jaki ma być obsługiwany. Skanując numery partii potwierdza się...
CCL_PW

CCL_PW

Transakcja oznaczona kodem CCL_PW przeznaczona jest do rejestrowania przyjęć do magazynu. Transakcja wymaga podania: Dostawcy Typ artykułu Szerokość rolki Podaje się faktyczną długość Numer partii Miejsce składowania  ...