Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

Pozycja Rejestracja czasu pracy automatycznie rejestruje rozpoczęcie czasu pracy terminala, w celu zakończenia pracy, należy użyć polecenia ZAKOŃCZ PRACĘ:

Android WMS rejestracja czasu pracy