Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

 

Okno dokumentu przyjęcia

Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu PW. Należy wybrać firmę i terminalem zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN produktu

Android WMS przyjęcie wewnętrzne

 

Następnie należy uzupełnić ilość przyjmowanego asortymentu, termin ważności, numer partii i cenę jednostkową netto. Termin ważności jest automatycznie uzupełniany ilością dni wpisanych w kartotece asortymentu, jednak wymaga zmiany na faktyczny termin ważności, bądź potwierdzenia terminu proponowanego.

Android WMS przyjęcie wewnętrzne 2