Transakcja oznaczona kodem AMI_ZL_K jest przeznaczona do zmiany lokalizacji kartonu. Magazynier wczytuje kod palety źródłowej, system sprawdza czy na podanej palecie znajduje się różny asortyment, w razie konieczności użytkownik wczytuje kod asortymentu / kartonu którego chce zmienić lokalizację. Kiedy karton zostanie zidentyfikowany, magazynier mam możliwość edycji ilości przenoszonego towaru oraz wskazania adresu docelowego. Jeśli w danej lokalizacji jest więcej niż 1 paleta, użytkownik wprowadza również kod palety.Okno transakcji AMI_ZL_K