Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekranie terminala zostanie wyświetlony indeks i nazwa asortymentu, jego aktualne miejsce składowania, data ważności, numer serii. W kolejnym kroku należy zeskanować (potwierdzić) miejsce wydawania produktu i podać jego ilość (automatycznie proponowana jet ilość składowanego produktu na palecie). Polecenie WYDAJ to potwierdzenie wykonania operacji. Po zapisaniu pozycji dokumentu można przystąpić do dopisania kolejnej pozycji dokumentu lub zakończyć dokument korzystając z funkcji ZAMKNIJ.

Screenshot_2014-08-25-12-05-36