Za pomocą ustawień opcjonalnych parametrów można zmienić sposób działania i wyświetlania okien aplikacji terminala. Parametry są ustawiane globalnie dla całej aplikacji z poziomu modułu administratora.

Lista parametrów

Sposób wyświetlania MENU – TRMLMENU
Przycisk Minimalizuj -TRMLMinimizeBox
Przycisk Maxymalizuj- TRMLMaximizeBox
Ustaw zawsze na wierzchu- TRMLTopMost
Przyciski w prawym górnym rogu ekranu – TRMLControlBox
Miejsce okna przy uruchomieniu – TRMLStartPosition
Dla Manual określenie miejsca od lewej strony – TRMLPositionLeft
Dla Manual określenie od górnej krwędzi okna – TRMLPositionTop

Sposób wyświetlania MENU

Parametr TRMLMENU pozwala określić w jaki sposób zdefiniowane menu będzie prezentowane użytkownikom modułu terminal. Dostępne są ustawienia: Details, LargeIcon, SmallIcon, List, Tile. Obok prezentacja kilku wybranych sposobów wyświetlania menu w programie.

Miejsce okna przy uruchomieniu

Okno aplikacji może być wyświetlane w różnym miejscu na ekranie zmieniając wartość parametru TRMLStartPosition. Do dyspozycji jest kilka opcji: CenterScreen, Manual, CenterParent, WindowsDefaultBounds, WindowsDefaultLocation. W przypadku wybrania Manual należy wskazać miejsce wyświetlania definiując wartości parametrów: TRMLPositionLeft aby określić ile pikseli od lewej strony ekranu ma być wyświetlane okno aplikacji, TRMLPositionTop określający ile pikseli od górnej krawędzi ma być wyświetlane okno. Można ustawić też parametr TRMLPositionLeft z wartością MAX wówczas program przesunie okno aplikacji maksymalnie do prawej strony ekranu.

Przyciski sterujące oknem

Lista 3 parametrów pozwala na zdecydowanie czy pracownik będzie mógł zmniejszać, zwiększać i zamykać okna aplikacji terminalowej. Domyślnie na górnym pasku okien aplikacji nie ma przycisków do sterowania rozmiarem, ale wprowadzając parametry TRMLMinimizeBox, TRMLMaximizeBox, TRMLControlBox i ustawiając wartości True lub False możemy zdecydować czy będą przyciski dostępne.

Okno zawsze na wierzchu

Za pomocą parametru TRMLTopMost ustawionego na True wymuszamy otwieranie okien aplikacji terminalowej zawsze na wierzchu, tak że pozostałe okna i aplikacje systemu Windows znajdują się „pod” oknem programu Terminal. Zapewnia to możliwość pracy z priorytetem, aby użytkownik niechcący nie ukrył okna pod oknami innego programu.