Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD TERMINALa). W tym celu należy zalogować się do systemu uruchomić moduł ADMINISTRATORA a następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję KONFIGURACJA. Wyświetli się okno konfiguracji systemu, z lewej strony w sekcji MENU mamy opcję TERMINAL, która pozwala udostępniać wybrane transakcje użytkownikom terminali.

terminal wms menu

 

Tabela zawiera następujące parametry związane z konfigurację MENU Terminala:

 • AKTYWNE – wyłącznie dezaktywuje pozycje, nie będzie dostępna w MENU
 • KOD – identyfikator roli Terminala, grupuje zestaw pozycji MENU dostępnych dla danego użytkownika, np. możemy zdefiniować KOD AAA oraz BBB i wybranym pracownikom przypisywać uprawnianie dla danego KODu (listy transakcji jakie będą mieć do dyspozycji). Domyślna instalacja programu przygotowuje szereg takich kodów.
 • GRUPA – pozwala na umieszczanie pozycji menu w ramach danej grupy tematycznej, do wyboru mamy:
  • PZ – przyjęcia
  • WZ – wydania
  • IN – inne transakcje
  • KOLEJNOŚĆ – ustala w jakim porządku będą wyświetlane pozycje w MENU
  • TRANSAKCJA – unikalny identyfikator uruchamiający dane odpowiedni formularz
  • NAZWA – unikalna w ramach kodu terminala nazwa identyfikująca pozycję w MENU, jeżeli nazwa oznacza klawisz funkcyjny np. F1 to ten klawisz będzie uruchamiał automatycznie daną transakcję.
  • TEKST – opis wyświetlany w MENU informujący użytkownika jaką transakcję uruchamia
  • OPIS DODATKOWY – informacje opisujące daną transakcję
  • OBRAZEK – wskazanie ikony jaka ma reprezentować daną pozycje Menu, do wyboru mamy zestaw ikon:
   • Calendar Add32.png
   • Calendar Edit32.png
   • Calendar Find32.png
   • Calendar Forward32.png
   • Calendar Green32.png
   • New Add32.png
   • New Edit32.png
   • New Remove32.png

 

Przykładowy wygląd MENU dla konfiguracji, gdy aktywne są 3 pozycje dla kodu ONO

terminal wms menu ono

uruchomieniu modułu Terminal wyświetli się następujące MENU

terminal wms ono

 

 

PROGRAM MAGAZYNOWY

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile

Środowisko działania Program został stworzony do działania w systemie Windows Mobile 5.0+, w oparciu o wykorzystanie bibliotek .Net CF 3.5, których obecność na urządzeniu jest konieczna przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji WMS. Interfejs programu...
Terminal Android

Terminal Android

Jako nowoczesna firma, wprowadzamy pionierskie rozwiązania śledząc najnowsze trendy na rynku aplikacji biznesowych. Jako stale rosnąca siła system Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dotychc...
WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn . Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produktu, po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta...
WMS_STANY

WMS_STANY

Transakcja umożliwia wyświetlenie stanów magazynowych według asortymentu lub według wskazanej lokalizacji.
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekr...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej  palety  na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejnym ...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej  palety . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać przesunięta paleta. W przypadku gdy na miejscu lokalizacji składowana jest więce...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania. Od 2008 roku oprogramowanie magazynowe WMS.net ofer...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS na urządzeniach z systemem Microsoft Windows CE lub Windows Mobile Moduł Terminal stanowi plik uruchomieniowy Framework_mobile.exe , który może być wgrany do dowolnego foldera na serwerze Windows 2008/2012 i udos...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i hasła serwera Windows, na tej podstawie użytkownik terminala dostaje się do serwera, nie oznacza to jednak że może korzystać z programu WMS oraz jakie ma w nim uprawnienia. Ustawie...
Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące program magazynowy WMS z listy dostępnych pamiętając, że każda transakcja może mieć specyficzne wymagania konfiguracji do swojej poprawnej pracy. Przed wyborem i udostępnieni...
Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Okno dokumentu przyjęcia Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisan...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać fi...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówie...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych ). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie is...