Środowisko działania

Program został stworzony do działania w systemie Windows Mobile 5.0+, w oparciu o wykorzystanie bibliotek .Net CF 3.5, których obecność na urządzeniu jest konieczna przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji WMS. Interfejs programu jest przystosowany do ekranu w proporcjach portretowych[1].

 

Przygotowanie środowiska

Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić czy biblioteki .NET CF 3.5 są zainstalowane na urządzeniu. W tym celu należy wejść w Menu start > Ustawienia > System > Usuwane aplikacji i sprawdzić czy na liście zainstalowanych aplikacji znajduje się „Microsoft .NET CF 3.5”. Jeśli tak można wtedy przejść do procesu instalacji.

instWMS

 

 

Jeżeli biblioteki nie są zainstalowane na urządzeniu wtedy należy podłączyć terminal do komputera i poczekać aż system zainstaluje niezbędne sterowniki a następnie uruchomić dołączony plik instalacyjny .NET CF i postępować zgodnie ze wskazaniami instalatora.

Instalacja oprogramowania

Dostarczony plik instalacyjny aplikacji jest w postaci pliku Cabinet (.CAB).

Do instalacji niezbędne jest:

  • komputer z systemem Windows,
  • stacja dokująca dla terminala,
  • kabel USB,
  • oprogramowanie sterownika „Centrum obsługi urządzeń z Windows Mobile”,
  • narzędzie CABviaActiveSync (dołączono),
  • .NET Compact Framework 3.5 (opcjonalnie/dołączono)

Krok 1. Proces rozpoczynamy od instalacji narzędzia CABviaActiveSync, które umożliwi instalację pliku Cabinet poprzez ActiveSync.

Krok 2. Kolejnym krokiem jest podłączenie terminala do komputera oraz sprawdzenie połączenia za pomocą „Centrum obsługi urządzeń z Windows Mobile”. Jeśli urządzenie zostało prawidłowo wykryte, można przejść do instalacji aplikacji WMS na terminalu.

Krok 3. W tym celu przechodzimy do lokalizacji pliku StudioWMS2.cab i klikając prawym przyciskiem myszy wybieramy z menu kontekstowego opcję „Install CABviaActiveSync”.

Krok 4. Po rozpoczęciu procesu instalacji na komputerze, zostaniemy poproszeni o dokończenie instalacji po stronie terminala. Na ekranie urządzenia zostanie wyświetlona prośba o wskazanie miejsca instalacji, pozostawiamy domyślnie wybraną opcję tj. „Device” i przechodzimy dalej.

Po zakończeniu procesu instalacji skrót do aplikacji zostanie dodany do Menu > Programy (lokalizacja oraz wygląd Menu różni się ze względu na wersję systemu Windows Mobile).

Opcjonalnie. Jeśli w Kroku3 klikając prawym przyciskiem myszy, w menu kontekstowym nie ma opcji „Install CABviaActiveSync”, plik StudioWMS2.cab kopiujemy na pamięć urządzenia. Na urządzeniu uruchamiamy Manager plików i za jego pomocą uruchamiamy plik StudioWMS2.cab. Dalej postępujemy zgodnie ze wskazaniami instalatora.

Pierwsze uruchomienie

Przed uruchomieniem aplikacji należy sprawdzić czy urządzenie jest podłączone do sieci w której znajduje się serwer na którym uruchomiony jest WebSerwis.

Dostarczona aplikacja jest wstępnie skonfigurowana według dostarczonych wcześniej danych, konfigurację tą można sprawdzić z poziomu aplikacji, korzystając z funkcji „Panel testowy” dostępnej z ekranu logowania. Poprawność połączenia terminala z WebSerwisem można sprawdzić uruchamiając test, który zdalnie wywoła metodę testową na serwerze.

Instrukcja WMS

Zmiana konfiguracji

Po instalacji aplikacji konfiguracja jest przechowywana w pliku StudioWMS2.exe.config który znajduje się w folderze aplikacji. Aby zmienić konfigurację należy zmodyfikować plik w dowolnym edytorze tekstu.  Poniżej przedstawiony układ pliku konfiguracyjnego zawiera wskazane na zielono pola które mogą zostać edytowane.

 

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>
<configuration>
<appSettings>
<add key=”Webservice” value=”ADRES_WEBSERWISU” />
<add key=”Login” value=”LOGIN UŻYTKOWNIKA” />
<add key=”Domain” value=”DOMENA UŻYTKOWNIKA” />
<add key=”Password” value=”HASŁO UŻYTKOWNIKA” />
<add key=”CURRENT_USER” value=”” />
</appSettings>
</configuration>

 

 

 

Podstawy użytkowania

Po uruchomieniu aplikacji zostaje wyświetlony ekran logowania, w którym użytkownik wprowadza swój login i w zależności od konfiguracji WebSerwisu również hasło. Oba pola mogą być wypełnione ręcznie bądź automatycznie po wczytaniu kodu kreskowego. Ekran logowania zawiera również informacje o zainstalowanej wersji aplikacji. Przycisk w prawym dolnym rogu ekranu wywołuje/chowa klawiaturę ekranową przystosowaną do obsługi ręką.

Instalacja WMS

Po zalogowaniu, wyświetlona zostaje informacja o użytkowniku, następnie pojawia się ekran z Menu głównym, którego pozycje, kolorystyka oraz ikony są zdefiniowane w WebSerwisie i mogą być dowolne zmienione bez konieczności wprowadzania zmian na samym terminalu. Nazwa każdej z pozycji menu poprzedzona jest numerem transakcji. Transakcje mogą zostać uruchomione za pomocą przycisków menu, bądź wprowadzenia na klawiaturze odpowiedniego numeru transakcji.


[1] Urządzenia z Windows Mobile posiadają ekrany w proporcjach portrait – ekran prostokątny o większej wysokości, oraz square – ekran kwadratowy.

 

UWAGA: od 2017 roku SoftwareStudio nie sprzedaje rozwiązań na terminale z Windows Mobile/CE. jedyna oferowana platforma to Android w wersji 4.4 lub nowszy. 

PROGRAM MAGAZYNOWY

Terminal Android

Terminal Android

Jako nowoczesna firma, wprowadzamy pionierskie rozwiązania śledząc najnowsze trendy na rynku aplikacji biznesowych. Jako stale rosnąca siła system Android rozwija się również w środowisku aplikacji biznesowych stając się konkurencją dla dotychc...
WMS_PZ_A

WMS_PZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_PZ przeznaczona jest do przyjmowania towaru na magazyn . Rozpoczynając transakcję użytkownik podaje kod asortymentu, po czym system wyświetla dane dotyczące produktu, po weryfikacji danych przechodzimy do zakładki paleta...
WMS_STANY

WMS_STANY

Transakcja umożliwia wyświetlenie stanów magazynowych według asortymentu lub według wskazanej lokalizacji.
WMS_WZ_A

WMS_WZ_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_WZ_A służy do dopisania dokumentu wydania towaru z magazynu bezpośredniego, tzn nie powiązanego z dokumentem zlecenia. Po uruchomieniu transakcji należy w pierwszej kolejności zeskanować kod kreskowy wydawanego asortymentu, na ekr...
WMS_ZL_A_A

WMS_ZL_A_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej  palety  na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejnym ...
WMS_ZL_P_A

WMS_ZL_P_A

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_P służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji całej  palety . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać przesunięta paleta. W przypadku gdy na miejscu lokalizacji składowana jest więce...
Oprogramowanie Terminala

Oprogramowanie Terminala

Program WMS Terminal.net przeznaczony jest do współpracy z programem Studio Magazyn WMS.net prowadzenia gospodarki magazynowej z uwzględnieniem specyfiki obsługi magazynu wysokiego składowania. Od 2008 roku oprogramowanie magazynowe WMS.net ofer...
Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS

Instalacja aplikacji Terminal WMS na urządzeniach z systemem Microsoft Windows CE lub Windows Mobile Moduł Terminal stanowi plik uruchomieniowy Framework_mobile.exe , który może być wgrany do dowolnego foldera na serwerze Windows 2008/2012 i udos...
Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Konfiguracja użytkowników programu Terminal WMS

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i hasła serwera Windows, na tej podstawie użytkownik terminala dostaje się do serwera, nie oznacza to jednak że może korzystać z programu WMS oraz jakie ma w nim uprawnienia. Ustawie...
Konfiguracja Menu Terminal WMS

Konfiguracja Menu Terminal WMS

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD...
Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS

Administrator może użytkownikowi udostępnić wybrane transakcje obsługujące program magazynowy WMS z listy dostępnych pamiętając, że każda transakcja może mieć specyficzne wymagania konfiguracji do swojej poprawnej pracy. Przed wyborem i udostępnieni...
Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Okno dokumentu przyjęcia Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisan...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać fi...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówie...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych ). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie is...