search_pageProgram Magazynowy WMS umożliwia podgląd dokumentu bez wydruku i wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie.

Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ – przycisk X.