downloadDopisanie nowego obrotu operacjami magazynowymi bez skojarzenia z określonym dokumentem magazynowym jest możliwe dzięki funkcji DOPISZ. Po uruchomieniu funkcji pojawia się okno dopisania obrotu magazynowego.

 

W polu KONTRAHENT należy wybrać z listy rozwijanej kontrahenta. W kolejnym polu należy wybrać z listy rodzaj usługi, następnie podać ilość wykonanych operacji magazynowych.

W polu UWAGI można wpisać dowolną informację. Pozycja dopisywana jest po użyciu polecenia DODAJ. Po dopisaniu pozycji dokumentu należy je zapisać korzystając z funkcji ZAPISZ.

System Studio WMS.net umożliwia wycofanie się z wprowadzonych danych dzięki użyciu polecenia ANULUJ.