search_pageW programie możliwy jest podgląd dokumentu bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ – przycisk  X.

zlecenia wydania podgląd dokumentuzlecenia wydania podgląd dokumentu 1zlecenia wydania podgląd dokumentu 2