Dokumenty ZL bufor

Uruchomienie menu wyświetla rejestr dokumentów Zmiany Lokalizacji ze statusem do realizacji.

W rejestrze aktywne są funkcje dopisania, edycji, podglądu oraz dopisania notatek oraz podglądu dokumentu.