Wywołanie menu wyświetla rejestr wszystkich dokumentów awiza przyjęcia, zarówno tych zrealizowanych jak i do realizacji.

awiza dostaw oczekujące

awiza dostaw oczekujące 1

Wywołanie menu AWIZA OCZEKUJĄCE wyświetla rejestr dokumentów awiza dostawy oczekujących na realizację. W rejestrze aktywne są funkcje: dopisania, edycji, akceptacji, ustawienia priorytetu, dopisania notatek, podglądu dokumentu oraz wydruku.