Funkcja PODGLĄD wyświetla zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Okno podglądu kartoteki zamykane jest przez użycie przycisku X.