Edycja – zmiany w kartotece

Domyślnie edycji nie podlega pole INDEKS. Wprowadzone zmiany a kartotece asortymentowej należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ lub kombinacje klawiszy.

Istnieje możliwość wycofania się z zapisania wprowadzonych zmian korzystając z przycisku ANULUJ.

edycja kartoteki magazynowej

edycja kartoteki magazynowej

edycja kartoteki magazynowej

edycja kartoteki magazynowej

Powyższe przykłady edycji kartoteki towarowej dotyczą wersji demo, formularz można dowolnie zmienić usuwając wybrane elementy lub dodając nowe. Szczegóły w dokumentacji technicznej dotyczącej transakcji j_insert_update.