Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje. Po uruchomieniu przycisku  pojawi się okno do wprowadzenia nowych danych.

Okno dopisania nowej kartoteki składa się z ośmiu zakładek.

W zakładce DANE EWIDENCYJNE należy podać Indeks, Numer SAP, Numer Katalogowy, Kod Kreskowy, Nazwę oraz Opis asortymentu. Jednostkę, Oddział, Magazyn oraz Kontrahenta (właściciela towaru) wybieramy z listy rozwijanej, która pojawi się po uruchomieniu przycisku  w wybranym polu.

W zakładce DANE UZUPEŁNIAJĄCE należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania wybranego asortymentu. Następnie należy podać Konto MPK (miejsce powstania kosztów), Grupę towarową, Cechę 1, 2 oraz 3, Cenę 1 i Cenę 2 oraz dowolny komentarz w polu Uwagi. Domyślne zdjęcie jest dopisywane w trakcie edycji kartoteki.

Zakładka PARAMETRY umożliwia wpisanie wymiarów towaru, wagi netto, wagi brutto, ilości sztuk spakowanych w karton i na paletę oraz określenia Zapasu minimalnego oraz maksymalnego w magazynie.

Zakładka JĘZYKI OBCE umożliwia wpisanie nazw towaru w językach obcych. Aby dopisać nazwę w innym języku należy w polu JĘZYK wybrać kraj z listy rozwijanej, następnie w polu OPIS wpisać żądaną nazwę i zatwierdzić swój zapis klawiszem DODAJ.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

W notatkach aktywna jest funkcja usuwania. W celu usunięcia wprowadzonej notatki należy wybraną pozycję zaznaczyć przez klikniecie myszką na pozycji. Wybrany wiersz zostaje podświetlony. Użycie klawisza <Delete> usuwa zaznaczoną pozycję.

W zakładce CECHY należy uzupełnić wartości w polach. Informacje, które wyświetla się w polach uzależnione są od informacji wprowadzonych przez administratora systemu.