Archiwum kartotek magazynowych

Nieużywane kartoteki magazynowe można przenieść do archiwum.

Ponieważ program magazynowy nie pozwala na usuwanie zapisanych danych i utrzymuje całą historię zapisów w bazie dla wygody użytkowników udostępniony jest wydzielony rejestr kartotek towarowych oznaczonych jako nieaktywne. Kartoteka nieaktywna zostaje przeniesiona do rejestru (archiwum) kartotek magazynowych. W dowolnym momencie kartoteka może zostać przeniesiona z archiwum do zwykłych kartotek zmieniając jej status na AKTYWNA.

archiwum kartotek magazynowych

archiwum kartotek magazynowych tabela

 

W rejestrze archiwum mogą się znajdować zarówno kartoteki ze stanem zerowym jak i te których stan jest większy od zera – np. w przypadku wstrzymania obrotu danym artykułem ze względu na wady.