Transakcja submenu dotycząca zestawień magazynowych może być dowolnie zaprojektowana, standardowa konfiguracja obejmuje podział na kilka sekcji, w tym KARTOTEKI.

 

kartoteki

 

Towar w lokalizacjach

Wyświetla zestawienie pogrupowane kaskadowo wg grup towarowych, cech i artykułów.

towar w lokalizacjach

 

 

Lokalizacje i towar

Zestawieni pokazuje stany magazynowe w określonych lokalizacjach w ilościach sztuk i przeliczeniu na opakowania zbiorcze – kartony.

lokalizacje i towar

 

 

Towar na nośnikach

 

towar na nośnikach

 

Stany magazynowe szczegółowo

stany magazynowe szczegółowo

Dla każdej kartoteki magazynowej Indeks, nazwa podawany jest w danej lokalizacji, numery partii, numer nośnika, ilość w jednostce podstawowej, jednostka miary, numer dokumentu przyjęcia, z dnia, dodatkowy indeks, kod kreskowy i cecha.

 

Kartoteki pogrupowane

Program magazynowy pozwala prezentować dane nie tylko za pomocą tradycyjnych tabel, ale także grupując wg wskazanych kolumn. Przykładowo mogą być pogrupowane wg dostawcy, grupy towarowej i indeksu.

kartoteki pogrupowane

 

Kartoteki magazynowe ze zdjęciami

Istnieje możliwość przeglądania zestawienia kartotek ze zdjęciami

kartoteki ze zdjęciami

 

Kody kreskowe

Program magazynowy pozwala na generowanie i zapis kodów kreskowych dla każdej kartoteki, można wówczas wyświetlać te informacje w postaci tabeli z kodami 1d lub 2D.

 

kartoteki kody kreskowe