Wydanie z magazynu

Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów kreskowych znajdujących się na kartonach wyrobów gotowych ułatwia i przyśpiesza operacje związane z obsługą wydania oraz jednoznacznie identyfikuje jaki wyrób gotowy został wydany do jakiego polecenia wydania – dokumentu Wz.

wydanie z magazynu skanowanie kodu kreskowego

 

W strefie wydań z magazynu na stanowisku z terminalem windows uruchomiona jest aplikacja na dużym ekranie. Operator za pomocą bezprzewodowego skanera kodów kreskowych skanuje numery unikalne (numery seryjne) kartonów umieszczone na wyrobie gotowym. Numer seryjny wyrobu jednoznacznie identyfikuje co (jaki to jest produkt) jest wydawane z magazynu. Dodawane pozycje są na dokumencie Wz w buforze, na koniec użytkownik programu może zatwierdzić dokument i zamknąć wydanie.

Unikalny numer seryjny zakodowany za pomocą kodu kreskowego znajdujący się na kartonie pozwala na identyfikację z czego (z jakich elementów) został wytworzony wyrób gotowy.

Rozwiązanie doskonale nadaje się dla firm produkcyjnych prowadzących gospodarkę magazynową wysokiego składowania oraz ewidencję wyrobów gotowych i półproduktów w oparciu o kody kreskowe.

dokument magazynowy wz

Miejsca składowania

Miejsca składowania

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych). Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób ...
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Moduł na terminal w magazynie pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw z zewnątrz lub z produkcji.   Na komputerze (terminal z Windows) znajdującym się w strefie przyjęć...
Przyjęcie z produkcji

Przyjęcie z produkcji

Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do karto...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane ...

Magazyn WMS.net:

  • ATL_WAGA Transakcja oznaczona kodem ATL_WAGA pozwala weryfikować wagę odczytując jej wartość z podłączonej i skonfigurowanej wagi firmy OHAUS. Ważenie palety dla dokumentów przyjęcia lub wydania odbywa się poprzez podanie numery dokumentu.   PROGRAM MAGAZYNOWY ANDROID...
  • Przyjęcie do magazynu Moduł na terminal w magazynie pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw z zewnątrz lub z produkcji.   Na komputerze (terminal z Windows) znajdującym się w strefie przyjęć do...
  • Przyjęcie z produkcji Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego....
  • Wydruk dokumentu WZB Wydruk dokumentu wykonywany jest przez użycie polecenia WYDRUK  z górnego paska przycisków. Drukowany jest dokument, który został zaznaczony (przez kliknięcie na dowolną pozycję dokumentu) przed uruchomieniem funkcji.  ...
  • Web Services Punktem wyjścia do zrozumienia inteligentnego oprogramowania klienckiego są Usługi Web Services. Oparte na otwartych standardach internetowych, usługi Web Services mogą być z łatwością instalowane i wdrażane za pośrednictwem sieci. Ułatwiają one firmom rozwiązywanie wielu istotnych...

Magazyn wysokiego składowania

Program magazynowy WMS
Oprogramowanie do prowadzania ewidencji dowolnych magazynów w tym obsługa magazynu wysokiego składowania. Program magazynowy z funkcjami dedykowanymi dla firm handlowych, produkcyjnych oraz logistycznych. Moduł magazynu wysokiego składowania na terminal (kolektor danych) z Windows CE, Windows Mobile oraz Android.
Demo
Dla zainteresowanych udostępniamy bezpłatnie wersję demonstracyjną programu magazynowego WMS przez przeglądarkę Internetową oraz instalowaną na urządzeniach z systemem Android.