Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego.

przyjęcie z produkcji skanowanie kod kreskowy

W hali produkcyjnej w części wyznaczonej do pakowania i tworzenia jednostek logistycznych uruchamiana jest transakcja na terminalu z Windows i dużym ekranie. Operator wyposażony jest w bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych za pomocą którego skanuje kod towaru jaki jest pakowany, kody numerów poszczególnych kartonów oraz kody produktów umieszczanych w kartonie zbiorczym. Pozycje dodawane są automatycznie w dokumencie PW bufor dla wyrobu gotowego przyjmowanego do magazynu, a skanowane części składowe (półprodukty) zapisywane są jako informacje o tym do jakiego kartonu o unikalnym numerze seryjnym pakowane są poszczególne elementy.

Zastosowanie kodów kreskowych z unikalnymi numerami seryjnymi pozwala śledzić jakie półprodukty zostały zapakowane do określonego kartonu wyrobu gotowego.

Zakładka W kartonie, pozwala wyświetlić listę pozycji spakowanych do kartony wyrobu gotowego.

program na terminal dotykowy nowe zlecenie produkcji 2

Miejsca składowania

Miejsca składowania

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych). Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób ...
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Moduł na terminal w magazynie (program WMS) pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw z zewnątrz lub z produkcji. Na komputerze (terminal z Windows) znajdującym się w strefie przyjęć...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane ...
Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

. Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów kreskowych znajdujących się na kartonach wyrobów gotowych ułatwia i przyśpiesza operacje związane z obsługą wydania oraz jednoznacznie identyfikuje jaki wyrób gotowy został wyd...

Terminale mobilne w magazynie
Terminale mobilne w magazynie

Terminale mobilne zapewniają zdalny dostęp do informacji oraz wymianę danych między operatorem, a oprogramowaniem zarządzającym magazynem wysokiego składowania. Terminale to wytrzymałe urz…

Program Magazynowy Android
Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Program magazynowy, program WMS online
Program magazynowy, program WMS online

System WMS jest to program klasy WMS (Warehouse Management System), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem…

Demo programu magazyn wysokiego składowania
Demo programu magazyn wysokiego składowania

Demo programu magazyn wysokiego składowania Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji …

Integracja programu z systemem ERP
Integracja programu z systemem ERP

INTEGRACJA PROGRAMU Z SYSTEMEM ERP – Połączenie programu Studio CMMS.net z systemem klasy ERP, np. SAP R3 Integracja z systemem SAP Integracja jest bardzo ważnym elementem systemu ERP. Głównym c…