Przyjęcie z produkcji

Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do kartonu zbiorczego.

przyjęcie z produkcji skanowanie kod kreskowy

 

W hali produkcyjnej w części wyznaczonej do pakowania i tworzenia jednostek logistycznych uruchamiana jest transakcja na terminalu z Windows i dużym ekranie. Operator wyposażony jest w bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych za pomocą którego skanuje kod towaru jaki jest pakowany, kody numerów poszczególnych kartonów oraz kody produktów umieszczanych w kartonie zbiorczym. Pozycje dodawane są automatycznie w dokumencie PW bufor dla wyrobu gotowego przyjmowanego do magazynu, a skanowane części składowe (półprodukty) zapisywane są jako informacje o tym do jakiego kartonu o unikalnym numerze seryjnym pakowane są poszczególne elementy.

Zastosowanie kodów kreskowych z unikalnymi numerami seryjnymi pozwala śledzić jakie półprodukty zostały zapakowane do określonego kartonu wyrobu gotowego.

Zakładka W kartonie, pozwala wyświetlić listę pozycji spakowanych do kartony wyrobu gotowego.

program na terminal dotykowy nowe zlecenie produkcji 2

 

Miejsca składowania

Miejsca składowania

W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych). Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób ...
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

. Moduł na terminal w magazynie (program WMS) pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw z zewnątrz lub z produkcji.   Na komputerze (terminal z Windows) znajdującym się w ...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane ...
Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

. Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów kreskowych znajdujących się na kartonach wyrobów gotowych ułatwia i przyśpiesza operacje związane z obsługą wydania oraz jednoznacznie identyfikuje jaki wyrób gotowy został wyd...