W magazynie wysokiego składowania oznaczenia miejsc składowania towarów (lokalizacje magazynowe) za pomocą etykiet z kodem kreskowym pozwala na wykorzystanie przenośnych skanerów (czytniki kodów kreskowych).

Miejsce regałowe muszą być oznakowane w sposób czytelny i jednoznaczny, aby magazynier obsługujący program miał możliwość łatwego i szybkiego potwierdzenia miejsca składowania i pobierania.

Program Studio Magazyn WMS.net pozwala na dowolne zaprojektowanie etykiety i drukowanie z poziomu kartoteki lokalizacji magazynowych (lokacje magazynowe).

Przykład uruchomienia i podglądu wydruku etykiety z kodem kreskowym miejcsa składowania

Projektowanie etykiety

Projekt etykiety można zmienić lub stworzyć własny za pomocą bezpłatnego narzędzia Microsoft Report Builder 3.0

Powyżej prezentowana etykieta została utworzona na podstawie szablonu /WMS/knwms_nridwms

Z lewej strony chcemy wyświetlić pierwszy znak miejsca składowania, z prawej strony ostatni znak miejsca adresowego. Informacje mogą być pomocne przy szybkiej identyfikacji przez magazyniera kodu, gdzie pierwszy znak oznacza symbol regału, ostatni poziom.

etykieta miejsca składowania projekt report builder

Szablon tez pobiera wartość kodu kreskowego z identyfikatora miejsca składowania (knwms.nridwms). Można jednak zamiast kodowania identyfikatora wewnętrznego zapisać i kodować wartość bezpośrednią miejsca składowania czyli jawny ADRES.

Skąd się biorą kody kreskowe?

Kod kreskowy jest generowany automatycznie w momencie wywołania wydruku, jeżeli uruchamiając transakcję ustawiliśmy dodatkowo parametr ean=

Przykładowo uruchomienie wydruku zostało ustawione w następujący sposób:

rdlc/wydruk_refno.aspx?ean=knwms&typdok=WMS/knwms_nridwms&refno=

gdzie parametry oznaczają:

 • ean – podaje identyfikator słownika generowanaia kodów kreskowych (patrz niżej skorowidz EANG), w tym wypadku chcemy generować kody oznaczone jako knwms
 • typdok – wskazuje na plik raportu do uruchomienia, w tym wypadku w podfolderze WMS plik knwms_nridwms
 • refno – przekazuje identyfikator rekordu

Skorowidz EANG

Skorowidz ten definiuje w jaki sposób i skąd mają być generowane kody kreskowe zapisywane w bazie danych i w jakim formacie. Dane są zapisywane w postaci binarnej w tabeli dpean.

Skorowidz wymaga zdefiniowana następujących informacji:

 • TYP – oznacza rodzaj kodu kreskowego
  • EAN128 lub CODE128
  • EAN13
  • CODE39
  • 2OF5
 • TYP MIME – oznacza format pliku z kodem kreskowym
  • image/gif
  • image/jpeg
  • image/png
  • image/bmp
 • KOLUMNA(Y) – wskazuje jakie informacje mają być kodowane – nazwa kolumny lub suma kolumn np.
  • INDEKS – wartość z kolumny INDEKS
  • ADRES+NRSERII – wartość z kolumny indeks plus wartość kolumna NRSERII
 • ROZMIAR wskazuje wysokość/ szerokość generowanego kodu
 • TABELA – określa nazwę tabeli bazy SQL z której mają być odczytane dane do zakodowania
 • FILTROWANIE – określa nazwę kolumny w TABELI wg której ma być odszukany rekord
Przyjęcie do magazynu

Przyjęcie do magazynu

Moduł na terminal w magazynie (program WMS) pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych umieszczonych na kartonach dokonywać szybkiego przyjęcia dostaw z zewnątrz lub z produkcji. Na komputerze (terminal z Windows) znajdującym się w strefie przyjęć...
Przyjęcie z produkcji

Przyjęcie z produkcji

Specjalna transakcja do rejestrowania przyjęć do magazynu wyrobów gotowych z produkcji pozwala za pomocą skanowania kodów kreskowych na kartonach rejestrować przyjęcie zarówno wyrobu gotowego na nowo tworzonej palecie jak i elementów pakowanych do karto...
Pakowanie

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane ...
Wydanie z magazynu

Wydanie z magazynu

. Transakcja wydań z magazynu na podstawie skanowania unikalnych kodów kreskowych znajdujących się na kartonach wyrobów gotowych ułatwia i przyśpiesza operacje związane z obsługą wydania oraz jednoznacznie identyfikuje jaki wyrób gotowy został wyd...
Systemy zarządzania magazynem
Systemy zarządzania magazynem

Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że magazynier bez pomocy systemu informatycznego nie jest wstanie opanować przepływu towarów. Nad ilością danych dotyczących przepływów towar…

System zarządzania magazynem WMS
System zarządzania magazynem WMS

System do zarządzania magazynem (WMS – Warehouse Management System) zwiększa wydajność magazynu, redukuje koszty poprzez pełne wsparcie procesów logistycznych i eliminację błędów podczas&…

Program Magazynowy Android
Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Oprogramowanie magazynowe
Oprogramowanie magazynowe

Nowoczesne technologie informatyczne pozwalają na zarządzanie magazynem. Dostępne jest oprogramowanie magazynowe, za którego pomocą pracownicy nie tylko bezpośrednio znajdujący się na terenie…

Program do prowadzenia magazynu
Program do prowadzenia magazynu

Oprogramowanie do prowadzenia magazynu Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa bez programu do prowadzenia magazynu. Zastosowanie PRO…