Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu.

Rejestr użytkowników

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień użytkownika.

Program Magazynowy Android

Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie Warehouse Management System jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby …

Magazyn tkanin

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystoso…

Obsługa programu

Obsługa programu

Obsługa programu Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące sposobu korzystania z naszego oprogramowania. TERMINOLOGIA Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowane…

Web Ordering

Web Ordering

W gospodarce magazynowej pojęcie Web Ordering oznacza dostęp przez Internet do dedykowanej platformy www. Za jej pomocą której wybrani, zalogowani użytkownicy mają dostęp do wybranych funkc…