Administrator

Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować skorowidze, a także zarządzać uprawnianiami użytkowników.

Użytkownicy

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień...
Dopisanie

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.   Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z 5 zakładek. W zakładce Dane podstawowe uzupełniamy kolejno:...