Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować skorowidze, a także zarządzać uprawnianiami użytkowników.

Użytkownicy

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień...
Dopisanie

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.   Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z 5 zakładek. W zakładce Dane podstawowe uzupełniamy kolejno:...
System magazynowy WMS

System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębi…

Internetowy moduł magazynowy

Internetowy moduł magazynowy

Moduł internetowy dla kontrahentów znajduje zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba udostępniania informacji o stanach magazynowych wielu różnym kontrahentom. INTERNETOWY MODUŁ M…

Program Magazynowy Android

Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie Warehouse Management System jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby …

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Internet to potężna baza informacji, z której codziennie korzysta wiele milionów ludzi, dla których liczy się najświeższa informacja. SoftwareStudio oferuje Usługi informatyczne dost…