Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu.

Rejestr użytkowników

Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień użytkownika.

WMS SoftwareStudio
WMS SoftwareStudio

SoftwareStudio stworzyło system WMS, który spełnia wszystkie potrzeby magazynów, także tych wysokiego składowania. Do tej pory zaufało nam wiele firm, które wskazują na obniżenie kosztów z…

Gospodarka magazynowa
Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa to działalność, w skład której wchodzą związane z przechowywaniem zapasów zadania ekonomiczne, środki oraz czynności techniczne i organizacyjne. Termin ten można odni…

Program Magazynowy Android
Program Magazynowy Android

Aplikacja mobilna jako moduł systemu WMS.net Tworzenia, wdrażanie i sprzedawania aplikacji na urządzenia przenośne działające pod kontrolą najnowszych wersji systemu Android w tym program m…

Bezpieczeństwo w magazynie
Bezpieczeństwo w magazynie

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie l…

Magazyn tkanin
Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. Standardowy program do obsługi magazynu najczęściej nie jest w wystarczający sposób przystosowany do w…