Zestawienia

Po wywołaniu menu w pulpicie nawigacyjnym zostanie wyświetlone menu szczegółowe.

Zestawienia zostały podzielone na sekcje. W każdej sekcji pozycje budowane są dynamiczne i uzależnione są od danych wprowadzonych do systemu.

magazyn palet zestawienia

Asortyment wg magazynów

Po wskazaniu magazynu zostanie wyświetlone zestawienie kartotek palet skojarzonych z wybranym magazynem wraz z aktualnym saldem końcowym.

magazyn palet zestawienia asortyment wg magazynu

Dokumenty magazynowe

Po wskazaniu rodzaju dokumentu zostanie wyświetlone zestawienie wszystkich dokumentów o wskazanym typie w określonym przedziale czasowym.

magazyn palet zestawienia dokumenty magazynowe wz

Dokumenty wg dostawcy

Dokumenty wg dostawcy

Po wskazaniu dostawcy z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów dla wskazanego dostawcy w określonym przedziale czasowym.  
Dokumenty wg kierowcy

Dokumenty wg kierowcy

Po wskazaniu kierowcy z listy zostanie wyświetlone zestawienie dokumentów dla wsakzanego kierowcy w wybranym przedziale czasowym.  
Dokumenty wg odbiorcy

Dokumenty wg odbiorcy

Po wskazaniu odbiorcy z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów magazynowych dla wskazanego odbiorcy w określonym przedziale czasowym.
Dokumenty wg przewoźnika

Dokumenty wg przewoźnika

Po wskazaniu przewoźnika z listy wyświetlone zostanie zestawienie dokumentów dla wskazanego przewoźnika w określonym przedziale czasowym.