Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework.

Głównym narzędziem do wybierania poszczególnych transakcji jest pasek („wstążka”) zakładek i przycisków, budowany jest automatycznie na podstawie tej samej konfiguracji menu co moduły aplikacji www. Zmieniając ustawienia wersji standard automatycznie zmieniamy ustawienia dla aplikacji Framework. Poniższy ekran prezentuje przykład okna aplikacji z zaznaczonym paskiem nawigacji – WSTĄŻKA.

wstążka aplikacji

Ponadto program wyświetla pełną listę poleceń z menu „wstążka” dla menu uruchamianego za pomocą „kulki” umieszczonej w górnym lewym narożniku okna aplikacji.

Po kliknięciu wyświetla się okno składające się z 3 części:

 • Lewa lista poleceń specjalnych – konfigurowalna pod wersję framework, pozwala uruchamiać dowolne i specyficzne transakcje
 • Prawa lista poleceń, wyświetla alfabetyczny spis transakcji które są załadowane do menu wstążka
 • Dolny pasek przycisków znajdujący się pod menu lewym i prawym, podobnie jak menu lewe jest konfigurowalny dla wersji framework i może uruchamiać dowolne transakcje.
menu aplikacji

Prawy pasek menu – alfabetyczna lista transakcji

Prawy pasek menu budowany jest automatycznie na podstawie konfiguracji struktury menu, z tym że lista ustawiana jest alfabetycznie bez podziałów na grupy.

menu aplikacji lista transakcji

Lewy pasek menu

Może zawierać odwołanie do dowolnej transakcji wbudowanej w aplikację, lub strony internetowej. Konfiguracja jest niezależna od ustawień wersji standard i rozszerza możliwości programu.

Ustawienie lewego paska realizowane jest za pomocą skorowidza FRMTR

skorowidze frmk

Skorowidz FRMTR pozwala definiować dodatkowe przyciski nawigacyjne

skorowidz frmtr

gdzie definiujemy poszczególne kolumny skorowidza:

 • AKTYWNE – oznacza czy dana pozycja ma być brana pod uwagę, czy też ma być niedostępna
 • ROLA – wskazanie dla jakiej roli dana pozycja ma zastosowanie,
 • KOD – oznaczenie wiersza skorowidza
 • POŁOŻENIE – kod określający miejsce w jakim znajdować się będzie dany przycisk, dla lewego menu kolumna przyjmuje wartość domyślną PUSTY lub dowolny wpis poza kodami specjalnymi. Kody  specjalne dla tej kolumny to:
  • MF (menu footer) umieszczenie przycisku w menu dolnym
  • TI (tab item) umieszczenie przycisku nad paskiem z zakładkami po prawej stronie
  • QA (QuickAccess) umieszczenie przycisku na liście szybkiego uruchamiania obok kulki rozwijania menu. Domyślnie pasek QA zawiera polecenia nawigacji dla stron wstecz i dalej.
 • OPIS to tekst umieszczany w przycisku wyświetlany użytkownikowi
 • UWAGI tekst dodatkowy wyświetlany jako tzw dymek, flaga.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie porządku ustawienia przycisków
 • URUCHOM TRANSAKCJĘ – wskazanie co ma być uruchomione gdy użytkownik kliknie na przycisk
 • PLIK IKONY – wskazanie nazwa pliku jaki ma być dodany do przycisku
 • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dana pozycja skorowidza wynika z systemowej konfiguracji programu.
menu framework
menu lewe
menu lewe
menu dolne
menu dolne
menu szybkiego uruchamiania
menu szybkiego uruchamiania
menu tab item
menu tab item

Program magazynowy Android

Moduł systemu WMS, instalowany na urządzeniach mobilnych z system operacyjnym ANDROID stanowią nowoczesną alternatywę dla systemów opartych o Windows CE i Windows Mobile. Program magazynowy na Androida cechuje nowoczesny wygląd, szybkość działania oraz intuicyjny interfejs. PROGRAM MAGAZYNOWY NA ANDROIDA. Program magazynowy na Androida dostępny jest w ofercie SoftwareStudio od 2014…

Magazyn z narzędziami i BHP

MAGAZYN Z NARZĘDZIAMI I BHP Oprogramowanie, które używać będziesz w magazynie z narzędziami powinno być szybkie i niezawodne. Musi być oparte na stabilnych rozwiązaniach informatycznych. Tym wyróżnia się oprogramowanie SoftwareStudio, które pozwala na ekspresową edycję informacji, ale też szybkie przeglądanie danych i tworzenie raportów oraz zestawień. Zobacz wersję DEMOPROGRAM MAGAZYNOWY…
program magazynowy online

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

SoftwareStudio stając przed nowymi wyzwaniami i chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie nawiązała współpracę z organizacją GS1 Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji GS1. GS1, prócz nazwy wymienionej już organizacji jest też oznaczeniem międzynarodowego systemu standardów i rozwiązań biznesowych. Celem organizacji jest stworzenie standardów, które umożliwią identyfikacje usług, zasobów oraz lokalizacji…