Menu aplikacji

Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework.

Głównym narzędziem do wybierania poszczególnych transakcji jest pasek („wstążka”) zakładek i przycisków, budowany jest automatycznie na podstawie tej samej konfiguracji menu co moduły aplikacji www. Zmieniając ustawienia wersji standard automatycznie zmieniamy ustawienia dla aplikacji Framework. Poniższy ekran prezentuje przykład okna aplikacji z zaznaczonym paskiem nawigacji – WSTĄŻKA.

wstążka aplikacji

 

Ponadto program wyświetla pełną listę poleceń z menu „wstążka” dla menu uruchamianego za pomocą „kulki” umieszczonej w górnym lewym narożniku okna aplikacji.

Po kliknięciu wyświetla się okno składające się z 3 części:

 • Lewa lista poleceń specjalnych – konfigurowalna pod wersję framework, pozwala uruchamiać dowolne i specyficzne transakcje
 • Prawa lista poleceń, wyświetla alfabetyczny spis transakcji które są załadowane do menu wstążka
 • Dolny pasek przycisków znajdujący się pod menu lewym i prawym, podobnie jak menu lewe jest konfigurowalny dla wersji framework i może uruchamiać dowolne transakcje.

menu aplikacji

Prawy pasek menu – alfabetyczna lista transakcji

Prawy pasek menu budowany jest automatycznie na podstawie konfiguracji struktury menu, z tym że lista ustawiana jest alfabetycznie bez podziałów na grupy.

menu aplikacji lista transakcji

 

Lewy pasek menu

Może zawierać odwołanie do dowolnej transakcji wbudowanej w aplikację, lub strony internetowej. Konfiguracja jest niezależna od ustawień wersji standard i rozszerza możliwości programu.

Ustawienie lewego paska realizowane jest za pomocą skorowidza FRMTR

skorowidze frmk

 

Skorowidz FRMTR pozwala definiować dodatkowe przyciski nawigacyjne

skorowidz frmtr

 

gdzie definiujemy poszczególne kolumny skorowidza:

 • AKTYWNE – oznacza czy dana pozycja ma być brana pod uwagę, czy też ma być niedostępna
 • ROLA – wskazanie dla jakiej roli dana pozycja ma zastosowanie,
 • KOD – oznaczenie wiersza skorowidza
 • POŁOŻENIE – kod określający miejsce w jakim znajdować się będzie dany przycisk, dla lewego menu kolumna przyjmuje wartość domyślną PUSTY lub dowolny wpis poza kodami specjalnymi. Kody  specjalne dla tej kolumny to:
  • MF (menu footer) umieszczenie przycisku w menu dolnym
  • TI (tab item) umieszczenie przycisku nad paskiem z zakładkami po prawej stronie
  • QA (QuickAccess) umieszczenie przycisku na liście szybkiego uruchamiania obok kulki rozwijania menu. Domyślnie pasek QA zawiera polecenia nawigacji dla stron wstecz i dalej.
 • OPIS to tekst umieszczany w przycisku wyświetlany użytkownikowi
 • UWAGI tekst dodatkowy wyświetlany jako tzw dymek, flaga.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie porządku ustawienia przycisków
 • URUCHOM TRANSAKCJĘ – wskazanie co ma być uruchomione gdy użytkownik kliknie na przycisk
 • PLIK IKONY – wskazanie nazwa pliku jaki ma być dodany do przycisku
 • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dana pozycja skorowidza wynika z systemowej konfiguracji programu.

 

menu framework

 

menu lewe
menu lewe

 

menu dolne
menu dolne

 

menu szybkiego uruchamiania
menu szybkiego uruchamiania

 

 

menu tab item
menu tab item

 

Powyższe menu zostało utworzone na podstawie ustawień skorowidza FRMTR

Kod Położenie Opis Uwagi Kolejność Uruchom transakcję Plik ikony
nar_dpmag_insert Dokument magazynowy Przyjmowanie do magazynu 10 nar_dpmag_insert Folder Blue32.png
role_sys/szukaj.aspx Szukaj LISTA KONTRAHENTÓW 20 role_sys/szukaj.aspx?kod=KNKON Refresh Green32.png
PomocInstrukcja Instrukcja Instrukcja do programu magazynowego 1 http://cmms.softwarestudio.com.pl/Default.aspx Print Preview32.png
kontakt MF Kontakt z SoftwareStudio 0 http://www.softwarestudio.com.pl/uslugi/kontakt.aspx
ulubione TI Ulubione Lista ulubionych transakcji 0 role_sys/menu_ulubione.aspx Favorites Blue16.png
home TI Home 0 role_sys/szukaj.aspx Home16.png