Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework.

Głównym narzędziem do wybierania poszczególnych transakcji jest pasek („wstążka”) zakładek i przycisków, budowany jest automatycznie na podstawie tej samej konfiguracji menu co moduły aplikacji www. Zmieniając ustawienia wersji standard automatycznie zmieniamy ustawienia dla aplikacji Framework. Poniższy ekran prezentuje przykład okna aplikacji z zaznaczonym paskiem nawigacji – WSTĄŻKA.

wstążka aplikacji

Ponadto program wyświetla pełną listę poleceń z menu „wstążka” dla menu uruchamianego za pomocą „kulki” umieszczonej w górnym lewym narożniku okna aplikacji.

Po kliknięciu wyświetla się okno składające się z 3 części:

 • Lewa lista poleceń specjalnych – konfigurowalna pod wersję framework, pozwala uruchamiać dowolne i specyficzne transakcje
 • Prawa lista poleceń, wyświetla alfabetyczny spis transakcji które są załadowane do menu wstążka
 • Dolny pasek przycisków znajdujący się pod menu lewym i prawym, podobnie jak menu lewe jest konfigurowalny dla wersji framework i może uruchamiać dowolne transakcje.
menu aplikacji

Prawy pasek menu – alfabetyczna lista transakcji

Prawy pasek menu budowany jest automatycznie na podstawie konfiguracji struktury menu, z tym że lista ustawiana jest alfabetycznie bez podziałów na grupy.

menu aplikacji lista transakcji

Lewy pasek menu

Może zawierać odwołanie do dowolnej transakcji wbudowanej w aplikację, lub strony internetowej. Konfiguracja jest niezależna od ustawień wersji standard i rozszerza możliwości programu.

Ustawienie lewego paska realizowane jest za pomocą skorowidza FRMTR

skorowidze frmk

Skorowidz FRMTR pozwala definiować dodatkowe przyciski nawigacyjne

skorowidz frmtr

gdzie definiujemy poszczególne kolumny skorowidza:

 • AKTYWNE – oznacza czy dana pozycja ma być brana pod uwagę, czy też ma być niedostępna
 • ROLA – wskazanie dla jakiej roli dana pozycja ma zastosowanie,
 • KOD – oznaczenie wiersza skorowidza
 • POŁOŻENIE – kod określający miejsce w jakim znajdować się będzie dany przycisk, dla lewego menu kolumna przyjmuje wartość domyślną PUSTY lub dowolny wpis poza kodami specjalnymi. Kody  specjalne dla tej kolumny to:
  • MF (menu footer) umieszczenie przycisku w menu dolnym
  • TI (tab item) umieszczenie przycisku nad paskiem z zakładkami po prawej stronie
  • QA (QuickAccess) umieszczenie przycisku na liście szybkiego uruchamiania obok kulki rozwijania menu. Domyślnie pasek QA zawiera polecenia nawigacji dla stron wstecz i dalej.
 • OPIS to tekst umieszczany w przycisku wyświetlany użytkownikowi
 • UWAGI tekst dodatkowy wyświetlany jako tzw dymek, flaga.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie porządku ustawienia przycisków
 • URUCHOM TRANSAKCJĘ – wskazanie co ma być uruchomione gdy użytkownik kliknie na przycisk
 • PLIK IKONY – wskazanie nazwa pliku jaki ma być dodany do przycisku
 • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dana pozycja skorowidza wynika z systemowej konfiguracji programu.
menu framework
menu lewe
menu lewe
menu dolne
menu dolne
menu szybkiego uruchamiania
menu szybkiego uruchamiania
menu tab item
menu tab item
wdrożenie programu magazynowego

Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do tego samego przedsiębiorstwa. Import zestawień oraz raportów do pliku Excel jest jedną z najbardziej wartościowych funkcji. Można to robić z każdego miejsca, po zalogowaniu się…
Program magazyn

Programy magazynowe

Programy magazynowe zapewniają pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Inwentaryzację za pomocą komputerowych programów magazynowych można łatwo przeprowadzić na dowolny dzień, według miejsc składowania towaru, wg dostawcy lub po numerach partii/seryjnych. Programy magazynowe  obsługują szereg typowych dokumentów magazynowych: MM przesunięcia międzymagazynowe, RW rozchody wewnętrzne, PW…
oprogramowanie magazynowe

Gospodarka magazynowa WMS

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu przed kradzieżą materiałów przyjętych do magazynu, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W celu zapewnienia powyższej funkcji można użyć oprogramowanie magazynowe online, które ułatwia pracę magazynierom i przyśpiesza operacje magazynowe.…