Program FRAMEWORK buduje menu w oparciu o konfigurację platformy StudioSystem, budowa menu składa się z:

  • Zakładek wynikających z sekcji MENU
  • Przycisków w zakładkach wynikających z definicji POZYCJI MENU

 

Dla pozycji MENU wersji webowych (www) możemy opcjonalnie dodać ikonę w rozmiarze 16×16 pikseli, jednak nie jest to wymagane. Dla wersji Framework należy wskazać jaka ikona będzie umieszczona na przycisku. jeżeli nie zdefniujemy ikony to pojawi się ikona domyślna z żółtym folderem.

domyślne ikony

 

Jeżeli przypiszemy własną ikonę to w miejsce domyślnej będzie wyświetlana wskazana ikona.

definicja ikonki

 

W efekcie przycisk ZWZ – zlecenia wydania będzie wyświetlać ikonę: ~/images_m/32×32/zoom_out.png

 

własna ikona

 

Ikony które będą wyświetlane w programie muszą znajdować się jako podkatalog w stosunku do folderu instalacji programu

  • \Framework_Icons\ zawiera zestaw standardowych ikonek