Konfiguracja systemu pozwala na dostosowanie ustawień do potrzeb danego wdrożenia programu. Za pomocą modułu KONFIGURACJA możemy dowolnie przeprojektować i wygląd i układ menu, submenu, transakcji, wpływać na zakres informacji i sposób działania.

konfiguracja

 

Widoki SQL

Przeznaczone do konfiguracji widoków tabel i funkcji.

konfiguracja widoki

 

Konfiguracja Menu

konfiguracja menu

konfiguracja menu szczegóły

 

Konfiguracja SubMenu

konfiguracja submenu

konfiguracja submenu szczegóły

 

Konfiguracja Toolbarmenu

konfiguracja toolbarmenu

konfiguracja toolbarmenu szczegóły

 

Konfiguracja zakładek TABS

konfiguracja tabs

 

 Konfiguracja szczegółów DETAILS

konfiguracja details

konfiguracja details szczegóły

 

 Konfiguracja Insert Update

 

konfiguracja insert update

konfiguracja insert update szczegóły

Konfiguracja wyszukiwarki

 

 

 

konfiguracja wyszukiwarkakonfiguracja wyszukiwarka szczegóły

 

 Konfiguracja terminal

konfiguracja terminal

konfiguracja terminal użytkownicy

Konfiguracja importów z excel’a (XLS)

konfiguracja import excel