Kartoteki

Dokumenty magazynowe powiązane są z kartotekami magazynowymi, miejscami składowania (lokacje magazynowe) oraz kontrahentami. Dane te zapisywane są w postaci odpowiednich kartotek.

Kartoteki magazynowe

Każda kartoteka zapisana jest w bazie jako oddzielny wiersz tabeli, dzięki czemu można dane przeglądać w układzie tabelarycznym jak w excel’u.

Przeglądanie kartotek

Kartoteki można przeglądać wg różnych kategorii

Formularz

Dopisywanie, edycja kartoteki towarowej odbywa się za pomocą specjalnego formularza