Administrator

Mianem użytkownika Administrator programu, określa się osobę lub osoby, które mają odpowiednie kompetencję do zarządzania ustawieniami i uprawnieniami związanymi z działaniem i wykorzystywaniem oprogramowania w firmie.

Skorowidze

Administrator ma dostęp do szeregu wybranych skorowidzy systemu, za pomocą których można sterować pracą programu.
administrator skorowidze

 

 

Użytkownicy programu

Każda osoba, która chce korzystać z oprogramowania musi zostać zdefiniowana na liście użytkowników i określone indywidualne ustawienia uprawnień dostępu do określonej roli, transakcji czy funkcji.

administrator użytkownicy programu

Dopisywanie nowego użytkownika programu

administrator nowy użytkownik programu

administrator nowy użytkownik programu informacje dodatkowe

administrator użytkownik uprawnienia

 

Numeracja

Definiowanie sposobu numeracji, numerów i terminów ważności

administrator numeracja

 

Dokumentacja

 

 

 

administrator dokumentacja

Multilanguage

Definicje tłumaczeń opisów dla różnych wersji językowych

administrator mulitlanguage

 

WebService

administrator webservice

 

 Przeglądaj bazę danych

administrator przeglądaj bazę danych