Dane do systemu magazynowego mogą być wprowadzane z wykorzystaniem formularzy programu Studio Magazyn WMS.net oraz za pomocą uniwersalnej transakcji importu danych z pliku xls (excel).

Przedstawiamy opis przykładowej konfiguracji pozwalającej na import danych do tabel bazy SQL z pliku excela w formacie XLS.
Importowane mogą być wyłącznie dane z plików zgodnych z wersją 97/2003 (XLS) odpowiednio sformatowane.

USTAWIENIA
Administrator z poziomu listy skorowidzy ustawia jakiego rodzaju importy są dozwolone za pomocą programu magazynowego. W tym celu ustawia (dopisuje lub zmienia konfigurację) skorowidz importu danych z excela. Konfiguracja programowego skorowidza pozwala określić do jakiej tabeli SQL dane będą wgrywane oraz określa przyjazną nazwę dla użytkownika tych danych. W przedstawionym przykładzie będziemy się opierać na imporcie danych kartoteki magazynowej, które wgrywane będą do tabeli KNASO.

Import z pliku XLS excel

WGRYWANIE DANYCH Z PLIKU XLS
W zależności od ustawień transakcja importu danych udostępni użytkownikowi listę dostępnych opcji.

Po wybraniu pliku XLS z dysku lokalnego komputera i wybraniu z listy rodzaju zawartych z nim danych (uwaga plik excela musi zawierać zakładkę o nazwie zgodnej z wymaganiami systemu i konfiguracji administratora, w przypadku danych kartoteki towarowej wymagana jest nazwa zakładki KNASO)

KONTROLA

Jeżeli importowane dane zawierają błędy uniemożliwiające zaimportowanie danych wówczas program umożliwia podgląd zestawiania błędów. Ponadto lista błędów dostępna jest z poziomu transakcji dziennik (zapisywane są w tabeli _dziennik oznaczone jako XLS).

import danych

import excel

Niezależnie od błędnych zapisów program pozwala na przeglądanie zapisów zaimportowanych (wgranych) do bazy. Zapisy oznaczone są informacją w tabeli w kolumnie XLSIMPORT która zawiera unikalny numer referencyjny danego importu. Prawidłowo zakończony proces importu danych z excel’a wyświetla komunikat oraz przycisk umożliwiający wyświetlenie tabeli ze szczegółami przegranych danych.

Import excel zakończony

Historię importu danych z plików excela XLS można weryfikować za pomocą transakcji dpxls_grid (tabela dpxls). Pozwala ona na przeglądanie zapisów KTO, KIEDY  i CO wgrywał do bazy.