Moduł księga handlowa systemu enova zapewnia kompleksową obsługę księgową firmy w zakresie ewidencjonowania dokumentów, księgowania oraz sporządzania deklaracji i sprawozdań bieżących oraz okresowych.

Na funkcjonalność systemu księgowego składają się:

 • dzienniki,
 • ewidencja dokumentów, VAT, środków pieniężnych,
 • zestawienie sald i obrotów,
 • zestawienia księgowe,
 • deklaracje,
 • schematy księgowań,
 • import dokumentów zewnętrznych do księgowości.

 

Program pozwala na ewidencję rozrachunków walutowych wraz z tabelą kursów oraz automatycznym naliczaniem i ewidencjonowaniem różnic kursowych bieżących i statystycznych (na koniec roku).

 • Program posiada całą gamę dokumentów związanych z rozrachunkami z kontrahentami:
 • noty odsetkowe;
 • ponaglenia zapłaty;
 • potwierdzenia salda;
 • przelewy (w tym przelewy elektroniczne).

W oparciu o wprowadzone do programu dokumenty oraz dekrety automatycznie sporządzane i drukowane są deklaracje dochodowe oraz deklaracja VAT-7. System filtrów definiowanych (dowolnie przez użytkownika) daje nieograniczone możliwości w zakresie sporządzania zestawień i pozyskiwania informacji istotnej dla użytkownika w dowolnym momencie roku obrachunkowego.

Księgowość w systemie enova reprezentuje nową generację oprogramowania do pełnej księgowości pracującego w środowisku Windows. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – stąd możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowana do własnych potrzeb parametrów programu. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia rachunkowości, program dostarcza szerokiego wachlarza funkcji. Związane są one z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, dekretacji powtarzanych dokumentów czy też operacji gospodarczych. Program przygotowany jest z myślą o przedsiębiorstwach, które prowadzą księgowość opartą o plan kont. Konfigurowalność systemu gwarantuje, że jest on „otwarty” na wiele sugestii operatora. Napisano go z myślą o Księgowych, którzy chcą posługiwać się ergonomicznym narzędziem informatycznym, które ma im usprawniać codzienną pracę, zamykanie miesiąca, czy roku obrachunkowego.

Podstawowe funkcje to:

 • dziennik z możliwością wydzielania sub-dzienników,
 • ewidencja VAT Zakupu i Sprzedaży,
 • ewidencja dokumentów, które nie są fakturami VAT (raporty kasowe, wyciągi bankowe, dokumenty importowe, listy płac, memoriały),
 • zestawienia sald i obrotów,
 • rozliczenia z kontrahentami.