Elektroniczna Wymiana Danych EDI (ang. Elektronic Data Interchange) – wdrożenie to kilkustopniowy proces realizowany zarówno w przedsiębiorstwie jak i w relacjach z partnerami z otoczenia gospodarczego.

Wymiana danych

Szczególnie istotne podczas wdrażania jest zapewnienie otwartości systemu poprzez zastosowanie globalnie akceptowanych standardów.

Usługa obejmuje doradztwo w uzgadnianiu i opracowaniu branżowych wzorów dokumentów elektronicznych spełniających globalne standardy EDI i XML.

Ustandaryzowane dokumenty elektroniczne stanowią podstawę sprawnego systemu Elektronicznej Wymiany Danych (EDI). Zastąpienie formy papierowej dokumentu jego elektronicznym odpowiednikiem oznacza dla przedsiębiorstwa szereg korzyści związanych z ograniczeniem pracochłonności i eliminacją błędów.

Funkcja eksportu danych jest aktywna w kartotekach oraz raportach. Eksport danych uruchamia się przez przycisk w dolnym pasku ekranu. Program dysponuje funkcją eksportu danych do pliku w wybranym formacie. Po wybraniu polecenia wyświetla się lista parametrów eksportu danych. W parametrach wyboru zakresu eksportowanych danych domyślnie aktywny jest parametr EKSPORT TABELI GŁÓWNEJ. W grupie parametrów określających format pliku docelowego, operator może wybrać właściwy parametr (format pliku) przez kliknięcie. Układ danych w plikach tekstowych jest definiowany przez parametry PIONOWO i POZIOMO. Wykonanie eksportu danych wymaga potwierdzenia polecenia WYKONAJ. Podczas eksportu danych w dolnym pasku tabeli danych wyświetla się komunikat o wykonywanej funkcji.