Dotacje z działania 8.2 w 2013 roku

Trwa ostatni nabór wniosków w ramach programu innowacyjna gospodarka 8.2! Pomożemy Państwu zdobyć dofinansowanie oraz zaliczkę do 30% wartości projektu! (Termin przyjmowania zleceń: do 24 czerwca 2013 roku)

Oferujemy Państwu w dostarczaniu rozwiązań przy realizacji projektu spełniającego kryteria działania 8.2. 

Kto może otrzymać dotację z działania 8.2:
Każdy przedsiębiorca działający na terytorium RP, który prowadzi lub zamierza prowadzić biznes z innymi firmami (co najmniej dwoma) i potrzebuje lub wdraża narzędzia, które usprawniają i integrują tę współpracę.

Na jakie projekty:
Integrację istniejących systemów informatycznych w przedsiębiorstwach współpracujących (np. magazynów); budowa lub modernizacja Data Center, Software-as-a-Service; wdrożenie oprogramowania obsługującego Twoją firmę i jej partnerów biznesowych; wdrożenie systemu wymiany danych; stworzenie wspólnej platformy internetowej, itp. (Uwaga: współpraca np. transakcje musi zachodzić pomiędzy firmami, a nie pomiędzy firmą a osobami fizycznymi)

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania:

  • 70% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku dofinansowania nie większego niż 200 000 EUR
  • do 70% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku dofinansowania nie większego niż 50 000 000 EUR (stawki procentowe zależne są od siedziby przedsiębiorstwa, jego wielkości, a także od kategorii wydatku).

Maksymalna kwota dofinansowania:
Najwyższe dofinansowanie, jakie można otrzymać to 50 000 000 EUR.