Dokumenty WZ

Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych WZ lub RW.

Wydanie towaru z magazynu (dokumenty WZ)
Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Zlecenie wydania zewnętrznego ZWZ,
 • Dokument WZ bufor,
 • Dokument WZ,
 • Zmiana lokalizacji ZL – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.

Dokument WZ - wydanie

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

 1. Przyjęcia zewnętrznego PZ,
 2. Wydania zewnętrznego WZ,
 3. Zmiany lokalizacji ZL,
 4. Rozchodu wewnętrznego RW,
 5. Przychodu wewnętrznego PW.
Zlecenie Wydania Zewnętrznego 
Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisywane są do dokumentu WZ bufor.

zlecenie wydania - dokument

Dokument WZ bufor
Dokumenty WZ bufor mogą być rejestrowane:
1. na podstawie awiza zapisanego przez kontrahenta w programie,
2. przez pracownika magazynu firmy logistycznej na podstawie otrzymanego od kontrahenta zlecenia wydania,
3. na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W przypadku opisanej formy wymiany danych niezbędne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. Sytuacja, gdy kontrahent nie zapisał w programie awiza wydania, zleceniem wydania może być wprowadzony przez pracownika firmy Solar dokument WZ bufor. W takim przypadku numer awiza i kod autoryzacji WZ zostaje wygenerowany dla dokumentu WZ bufor. Kod autoryzacji dla WZ zostaje wysłany do kontrahenta mailem.

Dokument WZ
Dokument WZ może zostać zatwierdzony przez magazyniera:
 • po zatwierdzeniu skojarzonego dokumentu zmiany lokalizacji,
 • po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu WZ. Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu WZ kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo (zlecenia) wydania przez kontrahenta lub dokumentu WZ bufor. Jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Po wprowadzenia klucza potwierdzenia dokumentu WZ generowany i wysyłany jest mail do kontrahenta – potwierdzenie wysyłki. Wydanie z magazynu jest realizowane w ciągu jednej zmiany. Po zatwierdzeniu dokumentu WZ generowana jest z programu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość jest wysyłana na konto zdefiniowane w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ