Dokumenty Wz

Wydanie z magazynu w programie magazynowym realizowane jest za pomocą dokumentów magazynowych Wz lub Rw.

Wydanie towaru z magazynu (dokumenty Wz)
Przewidziane w ewidencji wydania dokumenty:

 • Awizo wydania Aw,
 • Dokument Wz bufor,
 • Dokument Wz,
 • Zmiana lokalizacji Zl – przesunięcie palet z strefy składowania do strefy przyrampowej.
Dokumenty Wz
Dokumenty Wz

Ruchy w magazynie ewidencjonowane są za pomocą dokumentów:

 1. Przyjęcia zewnętrznego Pz,
 2. Wydania zewnętrznego Wz,
 3. Zmiany lokalizacji Zl,
 4. Rozchodu wewnętrznego Rw,
 5. Przychodu wewnętrznego Pw.
Awizo wydania Aw
Kontrahent może zapisać w programie awizo wydania traktowane, jako zlecenie wydania towaru. Informacje z awizo przepisywane są do dokumentu Wz bufor.
Awizo wydnia dokument wz
Awizo wydnia dokument wz
Dokument Wz bufor
Dokumenty Wz bufor mogą być rejestrowane:
1. na podstawie awiza zapisanego przez kontrahenta w programie,
2. przez pracownika magazynu firmy logistycznej na podstawie otrzymanego od kontrahenta zlecenia wydania,
3. na podstawie dokumentu elektronicznego przysłanego przez kontrahenta. W przypadku opisanej formy wymiany danych niezbędne jest podanie przez klienta struktury pliku wymiany danych. W sytuacji, gdy kontrahent nie zapisał w programie awiza wydania, zleceniem wydania może być wprowadzony przez pracownika firmy Solar dokument Wz bufor. W takim przypadku numer awiza i kod autoryzacji Wz zostaje wygenerowany dla dokumentu Wz bufor. Kod autoryzacji dla Wz zostaje wysłany do kontrahenta mailem.
dokumenty wz bufor
Dokumenty WZ bufor
Dokument Wz
Dokument Wz może zostać zatwierdzony przez magazyniera:
 • po zatwierdzeniu skojarzonego dokumentu zmiany lokalizacji,
 • po wprowadzeniu kodu autoryzacji dokumentu Wz. Potwierdzenie odbioru towaru wymaga wprowadzenia do dokumentu Wz kodu autoryzacji generowanego w programie przy zatwierdzeniu awizo wydania przez kontrahenta lub dokumentu Wz bufor, jeśli dokument ten nie jest zapisywany na podstawie awizo. Po wprowadzenia klucza potwierdzenia dokumentu Wz generowany i wysyłany jest mail do kontrahenta – potwierdzenie wysyłki. Wydanie z magazynu jest realizowane w ciągu jednej zmiany. Po zatwierdzeniu dokumentu Wz generowana jest z programu wiadomość e-mail z potwierdzeniem wydania towaru. Wiadomość jest wysyłana na konto zdefiniowane w kartotece kontrahenta w polu MAIL DO KORESPONDENCJI AUTOMATYCZNEJ
dokument wz
Dokument WZ