Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

awizacje-agenda

Przyjęcie Zewnętrzne

Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.

Operacje przyjęć

Wydanie zewnętrzne

Dokumenty wydania WZ z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.

Dokument wydania zewnętrznego

Przejęcia Wewnętrzne

Dokument przyjęcia wewnętrznego PW do magazynu wysokiego składowania, związany jest z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.

Dokument przyjęcia wewnętrznego

Dokumenty RW

Dokumenty wydania wewnętrznego RW (Rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania), związany z dostawami do innego magazynu firmy.

Dokument rozchodu wewnętrznegoo

Zmiany lokalizacji

Dokumenty zmiany lokalizacji ZL (dokument wewnętrzny firmy w ramach  magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.

MM, MW, MP – Specyficzna odmiana dokumentów magazynowych

Dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia międzymagazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie (księgowanie przez konto towar w drodze). Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp lub wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze i bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.

Dokument przyjęcia zewnętrznego bezpośrredniego

Komisjonowanie – order picking

Przepakowanie towarów jest rejestrowane przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety (przyjęcie z przepakowania). Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybierany jest kontrahent, w pozycjach wyświetlana jest lista towarów wybranego kontrahenta.

programy do magazynowania - dokument

okna czasowe