Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą , czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

awizacje-agenda
Program magazynowy

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego, czyli adresu na inne.

Program magazynowy

Przyjęcie Zewnętrzne

Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.

Operacje przyjęć
Program magazynowy

Wydanie zewnętrzne

Dokumenty wydania WZ z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.

Dokument wydania zewnętrznego
Program magazynowy

Przyjęcie Wewnętrzne

Dokument przyjęcia wewnętrznego PW do magazynu wysokiego składowania, związany jest z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.

Dokument przyjęcia wewnętrznego
Program magazynowy

Dokumenty RW

Dokumenty wydania wewnętrznego RW, czyli rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami do innego magazynu firmy.

Dokument rozchodu wewnętrznegoo
Program magazynowy

Zmiany lokalizacji

Dokumenty zmiany lokalizacji ZL (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.

Program magazynowy

MM, MW, MP
Specyficzna odmiana dokumentów magazynowych

Magazynowe dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia między magazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie, czyli księgowanie przez konto towar w drodze. Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp, albo też wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze, a także bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.

Dokument przyjęcia zewnętrznego bezpośrredniego
Program magazynowy

Komisjonowanie – order picking

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety, czyli przyjęcie z przepakowania. Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, natomiast w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta.

programy do magazynowania - dokument
program magazynowy klienta

Personalizacja WMS

Na rynku istnieją różne systemy magazynowe służące sprawniejszej kontroli wszystkich prac i procesów zachodzących w danym magazynie. Jednak to właśnie SoftwareStudio proponuje swoim klientom indywidualne…
magazyn wysokiego składowania, Program Magazynowy

Zarządzanie magazynem Online

Na rynku można znaleźć wiele systemów magazynowych. Współcześnie najwygodniejsze jest zarządzanie magazynem Online. Umożliwia to program WMS SoftwareStudio Zarządzanie magazynem Online – wygoda Magazyn jest…
wdrożenie programu magazynowego

Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do…
Program magazyn

Programy magazynowe

Programy magazynowe zapewniają pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Inwentaryzację za pomocą komputerowych programów magazynowych można łatwo przeprowadzić…

okna czasowe
Personalizacja WMS
Personalizacja WMS

Na rynku istnieją różne systemy magazynowe służące sprawniejszej kontroli wszystkich prac i procesów zachodzących w danym magazynie. Jednak to właśnie SoftwareStudio proponuje swoim kliento…

Zarządzanie magazynem Online
Zarządzanie magazynem Online

Na rynku można znaleźć wiele systemów magazynowych. Współcześnie najwygodniejsze jest zarządzanie magazynem Online. Umożliwia to program WMS SoftwareStudio Zarządzanie magazynem Online -…

Program do magazynu
Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do t…


Magazyn WMS.net