Dokumenty magazynowe rejestrują obrót towaru w magazynie, a w szczególności ewidencjonują przyjęcia i wydania.

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą , czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego (adresu) na inne.

awizacje-agenda
Program magazynowy

Dokumenty magazynowe

Dokumenty magazynowe rejestrują obrót magazynowy związany z zakupami, sprzedażą, czyli dokumenty zewnętrzne oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu. Ponadto występuje specjalny dokument zmiany lokalizacji, związany z przemieszczaniem towaru wewnątrz magazynu – przeniesienie z jednego miejsca paletowego, czyli adresu na inne.

Program magazynowy

Przyjęcie Zewnętrzne

Dokumenty przyjęcia do magazynu związane z dostawami z zewnątrz – przyjęcia od kontrahentów.

Operacje przyjęć
Program magazynowy

Wydanie zewnętrzne

Dokumenty wydania WZ z magazynu na zewnątrz związane z wydaniem kontrahentowi.

Dokument wydania zewnętrznego
Program magazynowy

Przyjęcie Wewnętrzne

Dokument przyjęcia wewnętrznego PW do magazynu wysokiego składowania, związany jest z dostawami z innego magazynu firmy. Brak określonego kontrahenta.

Dokument przyjęcia wewnętrznego
Program magazynowy

Dokumenty RW

Dokumenty wydania wewnętrznego RW, czyli rozchód wewnętrzny z magazynu wysokiego składowania, związany z dostawami do innego magazynu firmy.

Dokument rozchodu wewnętrznegoo
Program magazynowy

Zmiany lokalizacji

Dokumenty zmiany lokalizacji ZL (dokument wewnętrzny firmy w ramach magazynu wysokiego składowania), związany z przeniesieniem towarów z jednego miejsca adresowego (paletowego) na inne miejsce adresowe.

Program magazynowy

MM, MW, MP
Specyficzna odmiana dokumentów magazynowych

Magazynowe dokumenty Mw i Mp są specyficzną odmianą dokumentów przesunięcia między magazynowego Mm. Ich rola polega na przesunięciu towaru, którego ewidencja jest przesunięta w czasie, czyli księgowanie przez konto towar w drodze. Magazyn wydaje towar na podstawie dowodu Wm, dokument ten może generować w magazynie docelowym zapis na czarno dokument Mp. Towar zostaje wydany i po pewnym czasie zostaje dostarczony do magazynu docelowego. Wówczas można zatwierdzić dokument Mp, albo też wystawić taki dokument ręcznie. Zostaje wówczas zamknięty obieg dokumentów, którego efekt jest identyczny jak w przypadku standardowego dowodu Mm. Zaletą takiego zastosowania jest możliwość kontrolowania towaru w drodze, a także bilansowania ilości wydanych z przyjętymi.

Dokument przyjęcia zewnętrznego bezpośrredniego
Program magazynowy

Komisjonowanie – order picking

Przepakowanie towarów rejestruje się przez dokumenty: Rw – rozładunek palet (wydanie do przepakowania) oraz Pw – załadunek towaru na inne palety, czyli przyjęcie z przepakowania. Wydanie do przepakowania rejestrowane jest przez dokument wydania wewnętrznego Rw oznaczony statusem „P”. Wydanie palet z magazynu odbywa się na takich samych zasadach jak przy dokumencie Wz. W nagłówku dokumentu wybiera się kontrahenta, natomiast w pozycjach wyświetla się lista towarów wybranego kontrahenta.

programy do magazynowania - dokument
wdrożenie programu magazynowego

Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do…
Program magazyn

Programy magazynowe

Programy magazynowe zapewniają pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Inwentaryzację za pomocą komputerowych programów magazynowych można łatwo przeprowadzić…
oprogramowanie magazynowe

Gospodarka magazynowa WMS

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pełnym zabezpieczeniu przed kradzieżą…
Magazynowe systemy informatyczne

Magazynowe systemy informatyczne

System WMS służy koordynowaniu prac magazynowych. Magazynowy system informatyczny jest to wysoce wyspecjalizowany system usprawniający kluczowe procesy zachodzące w magazynach. System magazynowy ma duże znaczenie…

okna czasowe
Program do magazynu
Program do magazynu

Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce internetowej. Dlatego też tak łatwo jest zarządzać różnymi magazynami należącymi do t…

Programy magazynowe
Programy magazynowe

Programy magazynowe zapewniają pełną kontrolę stanów i obrotów na wszystkich magazynach w układzie ilościowym jak i ilościowo-wartościowym. Inwentaryzację za pomocą komputerowych pro…

Gospodarka magazynowa WMS
Gospodarka magazynowa WMS

Gospodarka magazynowa polega przede wszystkim na: właściwym przyjmowaniu, przechowywaniu i wydawaniu materiałów na podstawie obowiązujących w danej jednostce dowodów obrotu materiałowego; pe…


Magazyn WMS.net