Dokumentacja – Tabele SQL

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach tabel i kolumn bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

dokumentacja

Najważniejsze tabele w systemie

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych tabel występujących w systemie.

Nazwa Tytuł Opis
_ach ZASTOSOWANIE Definicje statusów kodów ACH opisujących w jakim stanie znajduje się zapisanych dokument, np. ACH=0 to bufor.
_dziennik Opis Zapis informacji o zdarzeniach w systemie
_dziennik Powiązanie Możliwość odwołania każdej tabeli z danymi do dziennika, w celu powiązania informacji co i kiedy było wykonywane
_error ZASTOSOWANIE Zapis informacji o błędach obsługi bazy przez system, najczęściej zgłaszane za pomocą funkcji weryfikacji poprawności danych. Zapisy pozwalają na łatwiejszą diagnostykę problemów pracy systemu i obsługi bazy danych.
_historia ZASTOSOWANIE Zapis informacji o istotnych zdarzeniach z punktu widzenia użytkownika. Tabela przechowuje informację w zależności od ustawień i potrzeb. Informacje zawarte to o tym KTO i KIEDY wykonywał daną operację np zatwierdzał dokument, wysłał powiadomienie itp.
_jobs ZASTOSOWANIE Moduł automatycznych zadań korzysta z definicji tabeli w której określa się CO i KIEDY ma być realizowane przez automat – jakie zadania, funkcje czy procedury
_licencja ZASTOSOWANIE Informacje o firmie używającej program, udzielenie licencji.
_licznik ZASTOSOWANIE Definicje numerów dokumentów, okresów wykorzystania oraz informacji jaki numer ostatnio był używany w celu nadawania kolejnego numeru.
_menu ZASTOSOWANIE Konfiguracja MENU systemu, definiowane są przyciski uruchamiające określone transakcje
_menu_pliki ZASTOSOWANIE Personalizacja MENU przy wdrożeniach specjalnych
_parametry ZASTOSOWANIE Lista zdefiniowanych parametrów systemowych
_prx ZASTOSOWANIE Skorowidz kodów PRX wykorzystywanych w systemie do oznaczania rodzaju słowników i dokumentów.
_role ZASTOSOWANIE Definicje ról jakie są dostępne w systemie
_typdok ZASTOSOWANIE Definicje typów dokumentów wykorzystywanych w systemie
_users ZASTOSOWANIE Lista użytkowników systemu
_users_cfg ZASTOSOWANIE Lista indywidualnych parametrów dla każdego użytkownika systemu, definicje uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji lub funkcji, powiązane ze słownikiem USERS
dmcms ZASTOSOWANIE Dokumenty roli CMMS, zgłoszenia, awarie, przeglądy itp.
dnmag ZASTOSOWANIE Dokumenty magazynowe
dnrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacji
dpcec ZASTOSOWANIE Cechy do dokumentów
dpcms ZASTOSOWANIE Pozycje dokumentów CMMS, dane uzupełniające dokumentów awarii, napraw, przeglądów np. pracownicy, części
dpcrm ZASTOSOWANIE Dokumenty roli CRM, zamówienia
dphan ZASTOSOWANIE Dokumenty handlowe
dpinw ZASTOSOWANIE Dokumenty inwentaryzacyjne arkusze spisu z natury
dpmag ZASTOSOWANIE Dokumenty magazynowe
dpnot ZASTOSOWANIE Uwagi i notatki do dokumentów i kartotek
dpopa
dppal ZASTOSOWANIE Ewidencja palet i opakowań
dprek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne
dprek_archiw ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne ARCHIWUM
dproz ZASTOSOWANIE Rola CRM rozliczanie pracowników
dpumo ZASTOSOWANIE Rola CRM umowy
dpusl ZASTOSOWANIE Dokumenty usług
dpuwa ZASTOSOWANIE Uwagi do dokumentów i kartotek
dpzle ZASTOSOWANIE Dokumenty zleceń
drrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne, pozycje i dodatkowe informacje
dwrek ZASTOSOWANIE Dokumenty reklamacyjne, pozycje
kmaso ZASTOSOWANIE Kartoteki towarowe, powiązane z KNASO asortyment
knaso Rola MMS Kartoteki części i materiałów eksploatacyjnych
knaso Rola NAR Kartoteki magazynowe i wypożyczeń
knaso Rola WMS Kartoteki magazynowe
knaso ZASTOSOWANIE Kartoteki towarowe, magazynowe inne
kncrm ZASTOSOWANIE Kartoteki CRM
kngru
knkar ZASTOSOWANIE Kartoteki CRM
knkon ZASTOSOWANIE Kartoteki kontrahentów, dostawców, odbiorców, producentów, pracowników
knlan ZASTOSOWANIE Kartoteki języków i tłumaczeń
knmpk ZASTOSOWANIE Kartoteki MPK
knpal ZASTOSOWANIE Kartoteki palet i opakowań
knusl ZASTOSOWANIE Kartoteki usług
knwms ZASTOSOWANIE Kartoteki miejsc składowania i lokalizacji
kpcms ZASTOSOWANIE Kartoteki czynności
kpkar ZASTOSOWANIE Kartoteki rozliczeń CRM
kpkon ZASTOSOWANIE Kartoteki rozszerzeń KNKON
x_opisy ZASTOSOWANIE Struktura danych bazy
x_raporty ZASTOSOWANIE Definicje raportów i konfiguracja
x_skorowidze ZASTOSOWANIE Definicje skorowidzów w systemie wg kodów PRX
x_zestawienia ZASTOSOWANIE Definicje zestawień – zapytań „WIDOKÓW” do bazy SQL, wyświetlanie danych w tabelach.

Oprogramowanie magazynowe

My wiemy  jak tworzyć oprogramowanie magazynowe i jak wdrażać programy magazynowe.  Ty wiesz jak na tym zarobić. (więcej…)

Gospodarka magazynowa

Wraz z informatyzacją przedsiębiorstw możliwe jest prowadzenie gospodarki magazynowej przez zaawansowane oprogramowanie. Program Magazynowy WMS.net oraz Magazyn Narzędzi.net są propozycjami od SoftwareStudio na sprawne zarządzanie i prowadzenie gospodarki...

Polityka prywatności

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu stron www firmy SoftwareStudio Sp. z o.o. dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika oraz dla celów reklamowych, statystycznych...

Awizacja w transporcie

Oprogramowanie awizacji transportu do magazynów Awizacja w transporcie wdrażana jest w przedsiębiorstwach, których priorytetem jest zapewnienie lepszej obsługi firm transportowych. (więcej…)

Magazyn tkanin

Magazynowanie tkanin, czyli towarów przechowywanych w zwojach, rolkach oraz balach. (więcej…)

Strefa kompletacji

Strefa kompletacji w magazynie -  ruchy magazynowe W programie magazynowym WMS można ewidencjonować ruchy magazynowe pomiędzy różnymi, dowolnie definiowanymi strefami magazynowania. Niniejsza dokumentacja opisuje element programu Strefa Kompletacji.  (więcej…)