Dokumentacja – funkcje SQL

 

Platforma internetowa StudioSystem działa w oparciu o konfigurację i zapis danych przede wszystkim w tabelach bazy danych SQL, a część uniwersalnych zadań wykonywanych jest za pomocą funkcji zainstalowanych w bazie SQL.

StudioSystem posiada wbudowany automatyczny mechanizm odczytujący informacje o właściwościach funkcji zainstalowanych w danej bazie StudioSystem bezpośrednio ze struktury bazy SQL. Zebrane informacje są wyświetlane w formie tabeli z opisem tych właściwości i pomagają administratorowi i wdrożeniowcowi w pracy z systemem.

Poniżej przedstawiamy tabelę z opisem najważniejszych funkcji SQL występujących w systemie.

Nazwa Tytuł Opis
jc_dmcms_refno ZASTOSOWANIE Funkcja roli CMMS
jc_dpcms_pracownik ZASTOSOWANIE Funkcja roli CMMS
jc_dpcms_refno ZASTOSOWANIE Funkcja roli CMMS
jc_dpcms_refno_prx ZASTOSOWANIE Funkcja roli CMMS
jc_dpcrm_refno ZASTOSOWANIE Funkcja roli CMMS
jc_dpmag_refno
jc_dpmag_refno_dmcms
jc_drcrm_refno
jc_dscrm_refno
jc_generowanie_rozliczenia
jc_kmaso_nridasm
jc_kpaso
jc_kwatera
jc_kwatery
jc_kwatery_czynsz_dzien
jc_kwatery_historia
jc_pracownicy_1
jc_pracownicy_do_zamowienia
jc_pracownicy_w_zamowieniach
jc_pracownik_zatrudnienie
jc_rozliczenie_dokumenty
jc_rozliczenie_dscrm_pkw
jc_rozliczenie_klienci
jc_rozliczenie_miesiace
jc_warunki_fakturowania
jc_zamowienie_kwatery_realizacja
jc_zamowienie_miejsca_pracy
jc_zamowienie_pojazdy
jc_zamowienie_pracownicy
jc_zamowienie_pracownicy_kwatery
jc_zamowienie_pracownicy_pojazdy
jc_zamowienie_pracownicy_suma
jc_zamowienie_zakwaterowanie
PodajWartoscFlagi
sf_dmcms
sf_dpcrm
sf_dpmag
sf_drcrm
sf_dscrm
sf_mms_dmcms
sf_mms_dmcms_nridasm
sf_mms_dmcms_status
sf_mms_dpmag
sf_mms_kmaso
sf_mms_knaso
sf_mms_knkon