Demo programu magazyn wysokiego składowania

Producenci oprogramowania często zamiast udostępniać wersje demonstracyjne swoich programów, pokazują ich funkcjonalność za pomocą prezentacji multimedialnych, filmów czy animacji. Wersja demonstracyjna Magazyn WMS.net pozwala poznać szereg standardowych funkcjonalności systemu. 

Demo WMS - zestawienia

Istotnym elementem w testowaniu wersji demonstracyjnej oprogramowania jest wydajność. Wydajność jest szczególnie ważna tam gdzie przewidywane jest spore obciążenie serwera aplikacji. Jeżeli program magazynowy ma działać na kilkudziesięciu, czy kilkuset komputerach jednocześnie należy sprawdzić, czy wersja DEMO programu pozwoli zbadać jak dana wersja oprogramowania radzi sobie z takim obciążeniem. Niestety sama technologia oprogramowania nie gwarantuje dużej wydajności, gdyż nieumiejętne programowanie lub niewłaściwa konfiguracja serwera może spowodować znaczny spadek wydajności aplikacji.


Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe

Oprogramowanie magazynowe


DEMO WERSJA INTERNETOWA  – Większość aplikacji SoftwareStudio to programy działające przez przeglądarkę internetową IE w wersji 7, 8 lub 9. Wyjątkiem są aplikacje Studio CMS.net, Studio Intranet oraz Sklep internetowy.net których korzystać można na większości popularnych przeglądarek m.in Chrome i FireFox.

WERSJA DEMONSTRACYJNA WINDOWS – SoftwareStudio od 2015 roku nie udostępnia już wersji Windows pozwalające na instalację oprogramowania na stacji roboczej użytkownika. 


Większość producentów oprogramowania nie udostępnia DEMO swoich programów. Użytkownik przed zakupem nie może zapoznać się nie tylko z zakresem funkcjonalnym oprogramowania, ale także ocenić przydatność i łatwość obsługi. Wielu użytkowników posiada wieloletnie przyzwyczajenia co do sposobu obsługi programów, łatwości interpretacji informacji wyświetlanych na ekranie czy na wydrukach.


Dokumenty magazynowe w systemie WMS przeznaczone są do prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego związanego z zakupami, sprzedażą (dokumenty zewnętrzne) oraz obrotem wewnątrz firmy wynikające z przyjęciem, wydaniem lub zmianą magazynu.

Program magazynowy WMS wybierasz, gdy ilość operacji wykonywanych w magazynie nie może być już rejestrowana w pliku excel.

W programie magazynowym DEMO zapoznasz się z wizualizacją przestrzeni magazynowej i zajętości określonych miejsc składowania. Oprogramowanie magazynowe pozwala użytkownikom na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania.

Demonstracyjna wersja systemu magazynowego posiada także moduł inwentaryzacji. Podstawowym celem inwentaryzacji jest weryfikacja wykazanego w księgach rachunkowych stanów aktywów i pasywów danej jednostki


Demo WMS
Demo WMS - ekran logowania
Ekran logowania do programu