Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

Firma Software Studio proponuje zastosowanie funkcjonalności programu WMS.net, która umożliwia wymierne zmniejszenie ryzyka podczas pracy, zapobiegając przeciążeniom miejsc składowania.

Zwiększenie bezpieczeństwa przez sprawdzenie wagi

Dla przypadku, gdy znamy nośność półki, która przykładowo wynosi 6000kg, a sama półka składa się z 3 gniazd umożliwiających piętrowe składowanie dwóch palet. Można podjąć decyzje o prawidłowości umieszczenia kolejnych partii towaru. Załóżmy, iż półka ma zapełnione  gniazdo asortymentem, który waży razem z paletami 4000kg. Zapełnienie półki kolejnymi dwiema paletami o masie 1500kg każda jest błędem powodującym znaczne przekroczenie dopuszczalnej nośności. Pociąga to za sobą niepotrzebne ryzyko wypadku. Takie zaniedbanie może spowodować zawalenie regału powodując straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu.

Rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo

W programie WMS.net omawiana funkcjonalność polega na dodatkowej kontroli. Po wskazaniu odpowiedniej kartoteki towarowej odczytana zostaje wcześniej podana waga. Proponowana funkcjonalność zestawia  aktualne obciążenie półki i obciążeniem dopuszczalne gniazda. W przypadku przekroczenia nośności półki dla podanej lokalizacji program magazynowy WMS.net wyświetli komunikat informacyjny i uniemożliwi dopisanie tego asortymentu w tym miejscu. Procedura ta przeprowadzana jest w ten sam sposób dla zmian lokalizacji palety podnosząc znacząco bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Funkcjonalność zapobiegania przed przeciążeniem miejsca składowania jest idealna dla magazynów przechowujących na przykład

  • materiały budowlane 
  • artykuły spożywcze, na przykład mąka, cukier

ale też nie jest ograniczona tylko dla takiego asortymentu. Przechowywanie w magazynie produktów wymienionych powyżej wiąże się z dużym ciężarem, który zajmuje stosunkowo mało miejsca. Ostrzeżenia wyświetlane w programie pomagają pracownikom magazynu uniknąć przeciążeń regałów.

Bezpieczeństwo przez przypisywanie asortymentu do lokalizacji

WMS.net wspomaga zarządzaniem miejsca przechowywania towarów w sposób jak najbezpieczniejszy dla ludzi. Funkcjonalność ta pozwala na przechowywanie towarów zgodnie z zasadami BHP. Jest opłacalna z punktu widzenia firmy przez ograniczanie potencjalnych strat pozwalając jednocześnie na odpowiednie zagospodarowanie miejsca w magazynie.

Program Magazyn WMS.net to narzędzie umożliwiające organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.