Awizacje transportu

Awizacje transportu

Oprogramowanie awizacji transportu to rozwiązanie typu VSS (Vehicle Scheduler Solution) zwanego także YMS (Yard Management System), czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów i wizyt oraz ruchu na terenie zakładu. Awizacja transportów realizowana za pomocą nowoczesnego oprogramowania pozwala na szybką, łatwą i precyzyjną informację KTO, KIEDY i dlaczego będzie realizować transport na terenie zakładu / magazynu.

Oprogramowanie awizacji transportów umożliwia rejestracje awizacji, wizyt, kontroluje czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zdefiniowanych zasobów (doków, bram i wag). Zarządzanie awizacjami – funkcjonalność oprogramowania:

 • Awizacja transportów przez stronę www lub telefon komórkowy z systemem Android
 • Definiowanie okien czasowych i obliczanie czasów na podstawie ilości palet w dostawie
 • Kontrola i weryfikacja awizacji przez dział logistyki
 • Powiadomienia o zmianie terminów przez mail lub SMS kontrahenta, firmę transportową lub bezpośrednio kierowcę
 • Weryfikacja transportu na bramie, gdzie prowadzona jest ewidencja i kontrola pojazdów
 • Dostęp do bieżących transportów bezpośrednio w magazynie
 • Blokowanie okienek czasowych, odwołanie lub zmiana terminu
 • Pełna historia + dokumentacja fotograficzna
 • Obsługa wielu oddziałów (zakładów), bram na wspólnej bazie danych
 • Możliwość integracji z system ERP np. SAP, systemem WMS itp.
 • Wersje wielojęzyczne dla kierowców
 • Ewidencja dostaw nieawizowanych np. firmy kurierskie
 • Kalendarze oraz oś czasu
 • Raporty i analizy
 • Awizacje online

awizacje online

Wdrożenie systemu awizacji

O wdrożeniu systemu awizacji transportu należy pomyśleć w momencie wzmożonej ilości operacji związanej z dostawami i odbiorami z magazynów. Zastosowanie programu Studio VSS.net przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych i kierowców Program VSS.net przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i za-ładunkiem towarów. Dzięki oprogramowaniu awizacja transportu oraz przebywanie na terenie zakładu jest dokładnie rejestrowane, system pro-wadzi ewidencję wszystkich kierowców, osób towarzyszących i innych gości odwiedzających przedsiębiorstwo. Na podstawie zapisanych in-formacji ochrona obiektów ma na bieżąco informację kto, kiedy i jak długo przebywał na określonym terenie, a w sytuacjach kryzysowych ma-my kontrolę i wiedzę kto w danym momencie znajduje na terenie zakładu. Planowanie wizyt (awizacja) wspomaga optymalizację wykorzystania posiadanej infrastruktury (bram i doków) wraz z personelem. Na podstawie zapisanych informacji dział logistyki lub transportu uzyskuje narzędzia analityczne za po-mocą których, można przeprowadzać oceny firm transportowych związanych z terminowością, a także monitorować czasy za i rozładunków przez magazyn.

awizacje okienka czasowe

Kalendarze

Zgłoszenia awizacji można przeglądać w programie za pomocą tabel oraz w układzie kalendarza (Scheduler). Zdarzenia w kalendarzu możemy dodawać, edytować, zmienić ich położenie metodą przeciągnij i upuść. Kalendarz pozwala na prezentowanie danych w układzie dziennym, tygodniowym, miesięcznym lub linii czasu. Używanie kalendarza przez planistów jest naturalnym i intuicyjnym zajęciem, za pomocą definiowanych kolorów można oznaczać zdarzenia. Narzędzie administracyjne pozwala definiować kalendarze w dowolny sposób dzieląc zdarzenia wg obiektów, rodzajów zdarzeń, kalendarze awizacji oraz historyczne.

Awizacje transportu

Awizacje transportu

Awizacje transportu

Awizacje transportu

Awizacja przez telefon

Za pomocą aplikacji zainstalowanej na telefonie z systemem Android w wersji 4.x lub nowszej firma transportowa lub kierowca może zgłosić awizację lub sprawdzić i zmienić jej status.
Dane dotyczące awizacji są przekazywane i dostępne OnLine, w czasie rzeczywistym przez całą dobę.
Przewoźnik i/lub kierowca otrzymują powiadomienie w przypadku odrzucenia (odmowa, brak akceptacji) oraz w sytuacji zmiany terminu przez dział logistyki zaawizowanego terminu. Powiadomienia mogą być wysyłane wiadomością e-mail lub SMS.