Działanie oprogramowania usprawniającego i koordynującego dostawy i wysyłki z magazynu polega na planowaniu transportu na odpowiednią godzinę.

Ewidencjonowanie planów obciążeń bram wjazdowych, doków załadunkowych porządkuje i zmniejsza ryzyko powstawania tzw „wąskich gardeł”.

Ponadto zbieranie w programie awizacja dostaw danych związanych z planami transportów i ich rzeczywistymi czasami pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników.

awizacje okienka czasowe
okna czasowe

Program awizacyjny Studio VSS.net to elastyczne rozwiązanie działające na webowej platformie IIS, baza danych SQL Server. Fundamentem rozwiązania jest platforma StudioSystem. Oprogramowanie awizacja dostaw pozwala w bardzo szerokim zakresie na spersonalizowanie ustawień w celu realizacji zadań w konkretnym przedsiębiorstwie.

okna czasowe
awizacje online
awizacje-agenda

Okienka czasowe

Z programu awizacja dostaw można korzystać lokalnie w jednym zakładzie. Jednak najważniejsze zalety związane są z możliwością programu polegające na tym, że jest to aplikacja działająca online przez Internet. Oprogramowanie awizacyjne może być zainstalowane na własnych serwerach lub hostowane w chmurze prywatnej. Aplikacja okienek czasowych może obsługiwać jednocześnie wiele magazynów, fabryk zapewniając dostęp przewoźnikom i kontrahentom. Ponadto dostępny jest moduł na urządzenia z systemem Android. Aplikacja w telefonie komórkowym z Android w wersji 4.4 lub nowszym pozwala na szybką rejestrację awizacji i/lub zgłoszenia zmian w terminach.

Podstawowe funkcje oprogramowania awizacje dostaw

 • Definiowane harmonogramy pracy magazynów (okienek czasowych) i ramp (slotów). Każdy magazyn ma oddzielnie definiowane czasy pracy i własne kalendarze
 • Dokument awizacyjny może wymuszać wielkość okienka czasowego w zależności do rodzaju transportu oraz ilości palet za lub rozładunku
 • Nadawanie numerów Load Plan, możliwość przypisywania numerów transportów, zleceń itp.
 • Integracja z systemem ERP np. SAP
 • Rezerwacje w okienkach potwierdza magazyn lub dział transportu, może odmówić lub zmienić termin. W przypadku ingerencji w zaplanowany termin przewoźnik powiadamiany o zmianie jest za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
 • Z programu mogą korzystać wszyscy biorący udział w całym procesie.  Pracownicy działów handlowych i zaopatrzenia. Logistycy i pracownicy działów transportu(spedycji). Spedytorzy oraz przewoźnicy, a także transport wewnętrzny. Kolejna grupa użytkowników to ochrona obiektów. Ostatnią grupę tworzą kontrahenci (dostawcy i odbiorcy).
 • Rejestracja aut, numerów, kierowców, osób upoważnionych do odbioru itp.
 • Rejestracja transportu przy bramie można potwierdzić transport wraz z dokumentacją zdjęciową. Zdjęcia załączone są do awizacji za pomocą aplikacji Android stanowią dokumentację w razie reklamacji.
 • Raporty braku terminowości podstawiania transportów.
 • Multilanguage – możliwość pracy na różnych interfejsach językowych w zależności od przypisanego języka do zalogowanego użytkownika.
awizacji transportu agenda

Program awizacyjny – narzędzie pracy ochrony zakładów przemysłowych

Najczęściej na bramach wjazdowych fabryk i magazynów logistycznych pracują tzw firmy ochrony. Zadaniem ich jest notowanie w rejestrach KTO i KIEDY zostaje wpuszczony na teren obiektu. Zastosowanie programu awizacyjnego VSS.net pozwala zrezygnować z zapisów wizyt w zeszytach lub arkuszach kalkulacyjnych (excel). Zapisy dotyczące wjazdów i wyjazdów są trwale zapisywane w bazie danych. Wymóg korzystania przez pracowników ochrony z aplikacji na bramie powoduje, że firma otrzymuje dodatkowe narzędzie weryfikacji pracy ochrony. Aplikacja na telefonie Android może monitorować pracę ochrony i zapisywać w dzienniku historii gdzie i o której godzinie znajdował się pracownik ochrony zakładu. W zależności od wymagań do określenia położenia pracownika na terenie obiektu można skorzystać z geolokalizacji GPS lub poprzez zamontowanie na terenie obiektu specjalnych znaków BEACON.magazyn transport rampa

Awizowanie dostaw

Zarządzanie przepływem informacji w zakresie planowanych i realizowanych dostaw to największa zaleta awizacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją. Towary przywożone są zgodnie z opracowanym grafikiem, dzięki czemu ruch transportowy odbywa się płynnie.

Nowoczesne sposoby awizacji pozwalają na uniknięcie wielu problemów, przede wszystkim przestojów, które powodują przecież poważne straty.

Rezerwacja okna czasowego

Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego, dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców i przewoźników -wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej lub aplikacja zainstalowana na telefonie z systemem Android.

Android

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określamy ramy czasowe dla załadunku lub rozładunku tzw. okno czasowe. Funkcjonalność systemu awizacji dostaw umożliwia zaplanowanie czasu podstawienia samochodu do magazynu. Awizacja AndroidAwizacja AndroidAwizacja AndroidAwizacja Android menu

Logistyka

Dział logistyki i transportu dzięki intuicyjnym kalendarzom bezpośrednio nadzorują postęp obsługi zleceń transportowych i wykorzystania okien czasowych. Kalendarze można wyświetlać na wiele sposobów:

 • widok dzienny/tygodniowy/miesięczny;
 • agenda;
 • oś czasu dzienna i tygodniowa.

Ochrona

Pracownicy ochrony na bramie rejestrują fakt przyjazdu samochodu. Ponadto odnotowują czas wjazdu na teren zakładu oraz wyjazdu z zakładu. Mogą otrzymują także alarmy o przedłużającym się pobycie samochodu na terenie zakładu. 

Monitoring wizyjny

Zastosowanie kamer przemysłowych na bramie pozwala na przechowywanie fotografii aut i ich numerów rejestracyjnych.

Magazyn

Dyspozytor/kierownik magazynu przywołują kierowców do określonego doku załadunkowego. Magazyn rejestruje początek i koniec załadunku auta. 

Przewoźnik

Przewoźnicy oraz ich kierowcy mogą korzystać z systemu awizacji dostaw dzięki logowaniu do panelu www, aplikacji Android oraz otrzymywać powiadomienia za pomocą e-mail oraz SMS. 

VSS net

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe). Dane te zapisywane są w bazie danych aplikacji VSS.net. Pozwala on określić w elastyczny sposób harmonogramy pracy magazynów oraz ich przepustowości. Spedytor może wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okno czasowe, w którym planuje podstawić samochód. Może także nie wyznaczać tego czasu i pozostawić wybór planowania transportu kontrahentowi lub jego przewoźnikowi. Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, umożliwiając im zmianę tych informacji nawet do chwili przyjazdu przed bramę zakładu.

VSS net
VSS net
Aplikacja awizacyjna

Awizacja

Awizacja, czyli potwierdzenie przez nadawcę terminu (dzień, godzina) dostawy; w praktyce – ułatwia i przyspiesza przyjęcie dostawy po stronie odbiorcy. Obecnie najczęściej do awizacji wykorzystuje się komunikację poprzez e-mail, jednak nowoczesne przedsiębiorstwa wdrażają systemy klasy YMS. Za pomocą oprogramowania przeglądarkowego, aplikacja dostępna jest On Line przez Internet. Umożliwia ona awizowanie i rezerwację okien czasowych w magazynie. Można także wykorzystać aplikacje instalowane na telefonach np. z systemem Android.

Awizowanie dostaw

Awizacja dostaw

Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. System przeznaczony do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Moduł do zarządzania oknami czasowymi zapewnia przedsiębiorstwom logistycznym dostęp do rzetelnych informacji dotyczących dostaw do magazynu. Umożliwia to odpowiednie planowanie transportu i optymalne wykorzystanie pracowników obsługi magazynu.

YMS program

System awizacji

System awizacji rejestruje wizyty na terenie zakładu produkcyjnego, kontroluje ich przebieg i czas, a także koordynuje dostęp do zasobów. Pozwala również na monitorowanie przewoźników. System okazuje się niezbędny w zakładzie produkcyjnym o dużym natężeniu ilości operacji związanymi z dostawami i odbiorami towarów. Doświadczenia operatorów logistycznych, którzy często muszą organizować transporty, by trafiać w tzw. okna czasowe były cenną wskazówką przy projektowaniu rozwiązania system awizacji. Okno czasowe – czas, który obsługa magazynu przeznacza na rozładowanie lub załadowanie danej dostawy – transportu.

Awizacja kierowcy

VSS net

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe). Dane te zapisywane są w bazie danych aplikacji VSS.net. Pozwala on określić w elastyczny sposób harmonogramy pracy magazynów oraz ich przepustowości. Spedytor może wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okno czasowe, w którym planuje podstawić samochód. Może także nie wyznaczać tego czasu i pozostawić wybór planowania transportu kontrahentowi lub jego przewoźnikowi. Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, umożliwiając im zmianę tych informacji nawet do chwili przyjazdu przed bramę zakładu.

Awizacja dostaw

Zobacz więcej na stronie:
https://awizacje.softwarestudio.com.pl/